Revisorgigant afkræves beviser i Nordeas hvidvaskningssag

Det svenske revisornævn kræver nu at se beviser for, at revisionsselskabet KPMG reagerede og rapporterede det til Finanstilsynet, da Nordea brød hvidvaskningslovgivningen.

Den svenske afdeling af revisorkæmpen KPMG skal dokumentere, at selskabets revisorer handlede korrekt, da Nordea fejlede i sin kontrol af hvidvaskning. Fold sammen
Læs mere
Foto: SAM MIRCOVICH

Revisorgiganten KPMG skal nu stå skoleret og bevise sin uskyld over for det svenske revisornævn i en undersøgelse af, hvorvidt selskabets revisorer sov i timen, da Nordea for nylig brød hvidvaskningsreglerne.

Revisornævnet har således bedt den svenske del af KPMG om at dokumentere, at de pågældende revisorer har orienteret det svenske finanstilsyn om Nordeas manglende kontrol af hvidvaskning, hvilket i 2013 førte til bøde på 30 mio. svenske kroner og efterfølgende en bøde på 50 mio. svenske kroner i 2014 til Nordea.

Det skriver den svenske avis SvD Näringsliv, der er kommet i besiddelse af det brev, som revisornævnet har sendt til KPMG.

I brevet beder revisornævnet KPMG om at redegøre for, hvorfor revisorerne har undladt at beskrive selskabets rutiner for at modvirke hvidvaskning af penge i Nordeas årsrapport for 2013, på trods af det svenske finanstilsyn lang tid forinden havde påtalt dette problem.

Derudover påpeger revisornævnet i brevet, at en revisor, der bliver opmærksom på forhold, som ikke er i overensstemmelse med lovgivningen, skal rapportere dette til finanstilsynet.

Den svenske del af KPMG skal nu oplyse, om revisorerne ikke var bevidste om forholdene. Såfremt de var bevidste om forholdene, skal de dokumentere rapporteringen til finanstilsynet.

»Redegør for om du for hvert eneste regnskabsår har foretaget en sådan rapportering til Finansinspektionen (det svenske tilsyn, red.) og vedlæg i så fald dokumentation for denne kontakt,« skriver revisornævnet i brevet til KPMG ifølge SvD Näringsliv.

En pressekontakt i KPGM, Maria Bucher, oplyser til avisen, at KMPG vil besvare alle spørgsmål fra revisornævnet og i øvrigt samarbejde med myndigheden.