Revisorfusion bliver en sag for Bagmandspolitiet

Konkurrencemyndighederne mener, at EY og KPMG tyvstartede på revisorfusionen, før den var godkendt. Myndighederne overdrager derfor nu sagen til Bagmandspolitiet, som skal afgøre, om fusionsparterne har overtrådt konkurrenceloven og idømmes en bøde.

Foto: Jonas Skovbjerg Fogh.
Læs mere
Fold sammen

Ifølge konkurencemyndighederne har EY og KPMG taget forskud på glæderne ved, at det gamle KPMG opsagde samarbejdet med det internationale KPMG-netværk, før fusionen var godkendt. Opsigelsen bliver af myndighederne sidestillet med en begyndende implementering af fusionen.

»Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmelder sagen til SØIK med henblik på en strafferetlig vurdering. En overtrædelse af fusionsreglerne kan straffes med bøde, hvis overtrædelsen er sket forsætligt eller groft uagtsomt,« skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelse.

EY, som er det fortsættende navn for de fusionerede selskaber, er uenig med konkurrencemyndigheders opfattelse.

»EY's ledelse er ikke enig i, at opsigelsen var en foregribelse af godkendelsen af fusionen og har derfor valgt at anke afgørelsen til Sø- og Handelsretten,« oplyser EY i en skriftlig meddelelse.

Konkurrencemyndighederne godkendte sidste sommer revisorfusionen, men meddelte et halvt år efter, at Konkurrencerådet var nået frem til, at revisionsvirksomhederne KPMG Danmark og EY delvist gennemførte deres fusion, før den blev godkendt. Det var i strid med reglerne om fusionskontrol.

Sagen drejer sig alene om tidspunktet for KPMGs opsigelse af aftalen med det internationale KPMG-netværk. Det skete 18. december 2013 omtrent samtidig med, at nyheden om fusionen blev sendt ud. Fusionen blev først godkendt 28. maj 2014.

For EY er det kommet som en uventet og ubehagelig overraskelse, at udmeldelsestidspunktet kunne blive et konkurrenceretligt problem.

»Selv med omfattende juridisk bistand var der på tidspunktet for opsigelsen ikke noget, der kunne indikere, at den kunne være i konflikt med konkurrencereglerne,« oplyser EY.

Sagen, der er den første sag om såkaldt præimplementering i Danmark, får - ud over en mulig bøde til EY - ikke konsekvenser i forhold fusionen.

»Sagen påvirker hverken tilsagnene eller fusionens godkendelse,« oplyser konkurrencemyndighederne.