Revisorer nervøse ved "Kasi-Jesper"

Revisorerne tager en række forbehold for årsregnskabet fra Kasi ApS. Selskabet har opskrevet beløbet fra salget af ejerandel i Pandora kraftigt, og det præger resultatet.

Foto: Andreas Beck. Revisorerne tager en række forbehold i regnskabet fra Jesper "Kasi" Nielsens selskabet Kasi ApS.
Læs mere
Fold sammen

Bedre aktiekurs hos smykkefirmaet Pandora hjælper Kasi-Jesper, men revisorerne er forbeholdne over for det seneste årsregnskab fra Kasi ApS.

Regnskabet er netop offentliggjort og kraftigt præget af, at værdien af den såkaldte earnout betaling, som Jesper ”Kasi” Nielsen får i forbindelse med salget af sin og familiens ejerandel i Pandora, er opskrevet med over 260 mio. kr.

Den er nu kommet op på 518 mio. kr.

Denne betaling er afgørende for selskabets overlevelse på lang sigt, men revisorerne påpeger, at opskrivningen er sket uden, at de har modtaget et bevis for opgørelsen af beløbet.

Herudover står selskabet over for en række skattesager, og i regnskabet har ledelsen valgt ikke at indregne konsekvenserne af disse sager, hvis de taber dem.

Revisoren BDO har derfor valgt ikke at lave en konklusion i regnskabet.

Af regnskabet fremgår desuden, at Kasi ApS kan komme til at betale et yderligere sponsorbidrag på maksimalt 43 mio. kr.

Ledelsen for selskabet regner ikke med, dette sponsorbidrag kommer til udbetaling.

De større forventninger til earnout betalingen gør, at årsregnskabet for 2011/12 for Kasi ApS viser et overskud efter skat på lige over 125 mio. kr.

En solid fremgang i forhold til året før, hvor der kun var et plus på 400.000 kr.

Selve driftsresultatet viser et minus på 110 mio. kr.