Nyhedsvarsel
Virksomheder

Revisionsgigant trækkes i nævn for muligt svigt i Danske Banks hvidvasksag

Erhvervsstyrelsen trækker nu to godkendte revisorer i Revisornævnet, fordi styrelsen vurderer, at der er ikke blevet lavet tilstrækkelige »revisionshandlinger« i forbindelse med Danske Banks estiske filial. Revisionsfirma afviser kritik.

ARKIV: Danske Banks regnskab for 2014 er omdrejningspunktet i en sag om muligt revisorsvigt, hvor styrelse nu trækker revisionskæmpe i Revisornævnet. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

Et af landets største revisionsfirmaer bliver nu trukket i Revisornævnet i en sag om manglende indgriben i Danske Banks regnskab.

Det oplyser Erhvervsstyrelsen, der har besluttet at trække EY i nævnet.

»Erhvervsstyrelsen har konstateret, at revisorerne ikke har dokumenteret, at der på baggrund af konklusionerne i to rapporter vedrørende bankens estiske filial blev udført tilstrækkelige revisionshandlinger med henblik på at vurdere rapporternes betydning for revisionsopgaven og den afgivne revisionspåtegning,« lyder det med henvisning til 2014-regnskabet.

Erhvervsstyrelsen har desuden konstateret, at »revisorerne ikke har dokumenteret at have opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis« af værdiansættelsen af »goodwill tilknyttet den estiske filial af Danske Bank A/S«.

I årene 2007-2015 fossede der mistænkelige milliarder gennem Danske Banks estiske filial. Men alligevel blåstemplede Danske Banks revisorer igen og igen storbankens regnskaber under bemærkningen: »Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.«

Flere eksperter har tidligere i Berlingske kritiseret revisorerne for at overse Danske Banks hvidvasksag, og i april 2019 besluttede Erhvervsstyrelsen at politianmelde Ernst & Young for den mulige overtrædelse af hvidvaskloven.

»Vi vil på det kraftigste forsvare os«

Hos EY har man »respekt for, at der er et ønske om at komme til bunds« i sagen, men påpeger samtidig, at revisorgiganten har gjort alle relevante dokumenter tilgængelige for Erhvervsstyrelsen og aktivt bistået i styrelsens undersøgelse.

»Vi mener, at vi har udført revisionen korrekt og i overensstemmelse med det for 2014 gældende regelsæt og god revisorskik,« siger Torben Bender, adm. direktør i EY i Danmark, i en skriftlig kommentar.

Han påpeger, at Erhvervsstyrelsen ikke har udtrykt kritik eller påpeget fejl eller mangler i det aflagte års- og koncernregnskab, revisionspåtegningen eller i firmaets rapportering i revisionsprotokollater mv. til Danske Banks bestyrelse og revisionsudvalg.

»Vi er fundamentalt uenige i kritikpunkterne, som vedrører dokumentationen af forskellige forhold, og vi vil på det kraftigste forsvare os mod kritikken, når sagen skal vurderes i Revisornævnet,« siger Torben Bender.

Revisornævnet gransker kort fortalt, om revisorer udfører deres arbejde i overensstemmelse med loven og træffer derefter afgørelse. Det er Erhvervsstyrelsen, der udpeger medlemmerne af Revisornævnet, der tæller dommere og godkendte revisorer eller repræsentanter for regnskabsbrugere.