Rettighedshavere fik kun halvdelen af millionerne

Gennem fire år modtog Dansk Journalistforbunds (DJ) medlemmer kun halvdelen af de Copydan-millioner, som DJ uddeler. Resten gik til bl.a. administration og kollektive ordninger. I 2014 skete der dog en væsentlig bedring, da DJ indførte bedre systemer.

Foto: Bax Lindhardt.
Læs mere
Fold sammen

Fotografer og journalister og andre medlemmer af Dansk Journalistforbund (DJ) har fra 2010 og til 2013 kun modtaget omkring halvdelen af de Copydan-midler, som DJ fordeler. I 2014 gik det dog bedre set fra rettigheds­havernes side, idet de fik over to tredjedele af årets 31 mio. rettighedskroner udbetalt.

Anderledes ser det ud hos Koda, som repræsenterer komponister, sangskrivere og musikforslag. Her oplyser kommunikationschef Eva Hein, at 80 pct. af de i 2014 opkrævede afgifter på 845 mio. kr. gik direkte til rettighedshaverne. Administrationen sluger ti pct., mens andre ti pct. er øremærket kulturelle ordninger. Det lille Dansk Artist Forbund har gennemsnitligt uddelt 55 pct. af deres Copydan-midler til medlemmerne.

Berlingske har spurgt en håndfuld af Copydans medlemsorganisationer til deres fordeling af Copydan-midler for at få indsigt i ophavsretsmidlernes vandring fra de indbetales i Copydan, og til de når frem til rettighedshavernes lommer.

For medlemmer af Dansk Journalist­forbund var 2013 det mindst givtige år siden 2010. Her modtog DJ 41 mio. kr. fra Copydan, men det lykkedes kun at få uddelt knap 16,5 mio. kr. til individuelle rettighedshavere. Resten af de 41 mio. kr. gik til administration og »kollektive ordninger« eller kategorien ufordelte midler. Udgiften til administration svinger mellem syv og tolv pct. fra 2010 til 2014.

Ophavsretschef Lone Amtrup forklarer begrebet »kollektive ordninger«:

»Det kan være kurser, seminarer, fagspecifikke arrangementer, legater, uddannelsestiltag, internationalt ophavsretligt arbejde og principielle ophavsretssager,« oplyser hun.

En stor klump, nemlig næsten 18 mio. kr. faldt i 2013 under kategorien »ufordelte midler«. Lone Amtrup forklarer, at DJ har pligt til at hensætte 10-20 pct. af indtægterne, fordi det ikke altid er muligt at finde de individuelle rettighedshavere, som har en frist på tre år til at melde sig. I DJ placeres de ufordelte midler i Ophavsretsfonden.

»Vi arbejder kontinuerligt på at fordele individuelt på så mange områder som muligt. I 2015 lancerede vi et nyt fordelingssystem, som er et markant løft af vores system fra 2004 til individuel fordeling på AV-området,« oplyser Lone Amtrup.