Retten halverer advokatsalær i konkurssag

Advokat Anders Drachmann havde beregnet sig til et salær på 750.000 kroner ud af boets aktiver på godt en mio. kroner, men såvel Skifteretten i Hillerød som Østre Landsret satte foden ned og halverede honoraret. Nu vil Drachmann have sagen for Højesteret, fordi han mener, at den er principiel.

Højer Tæppefabrik i Skævinge med adm. direktør Torben Degn-Hansen ved en spindemaskine, mens alt var idyl, da Berlingske besøgte virksomheden i 1999. Siden måtte fabrikken lukke og slukke, og nu er der udbrudt strid om honoraret for behandlingen af konkursboet. Arkivfoto: Søren Steffen
Læs mere
Fold sammen

I februar i år udskrev kurator Anders Drachmann en regning på 750.000 kroner for sin behandling af konkursboet efter tæppefabrikken HTF Borup A/S i Skævinge i Nordsjælland. Konkursboet rummede aktiver for godt en mio. kroner, og chefen for Skifteretten i Hillerød, Bente Højmose Thrane, vurderede, at salærkravet var for voldsomt, og skar Drachmanns honorar ned til 350.000 kroner.

Det var Anders Drachmann så utilfreds med, at han indbragte sagen for Østre Landsret. Men i april nikkede landsretten til skifterettens afgørelse om at halvere honoraret til ham. Nu har Drachmann ansøgt Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret, fordi han mener, at den er principiel.

»Jeg har aldrig hørt om noget lignende,« siger advokaten.

Alt var godt på Højer Tæppefabrik eller HTF Borup A/S, som fabrikken siden kom til at hedde, da Berlingske i 1999 besøgte den nordsjællandske virksomhed i Skævinge. »Tæppekongen«, den tidligere direktør i Realkredit Danmark Torben Degn-Hansen havde succes med at sælge kvalitetstæpper til ambassader og regeringskontorer i Tyskland, og han kaldte sin fabrik for sit »guldæg«. Men tiderne og tæppemoden skiftede, og i 2010 gik HTF Borup A/S konkurs, og behandlingen af boet blev overdraget til advokat Anders Drachmann fra Drachmann Advokater i Helsingør, mens Torben Degn-Hansen flyttede til USA og startede ny virksomhed.

Konkursboets aktiver bestod hovedsagelig af et indestående hos den tilsynsførende advokat fra betalingsstandsningen, Henrik Andersen fra Lind Cadovius, og et gældsbrev til et andet selskab i Højer-koncenen samt varelager og debitorer. Da boregnskabet blev gjort op, var der samlede aktiver på 1,15 mio. kroner.

Heraf forlangte kurator Anders Drachmann altså 750.000 kroner plus moms for i alt 520 timer, hvoraf de 410 er juristtimer. Derudover havde han brugt 355.000 kroner til sagsomkostninger, vidnegodtgørelse og retsafgifter i forbindelse med retssager, herunder en omstødelsessag mod den tilsynsførende ved betalingsstandsningen, Henrik Andersen, som Drachmann tabte. Anders Drachmann gjorde også et forgæves forsøg på at inddrive 100.000 kroner hos Torben Degn-Hansen, den tidligere tæppefabrikant, som nu er flyttet til USA. Men rettens holdning er klar:

»Efter det oplyste om aktivernes beskaffenhed, boets karakter samt oplysningerne om de anlagte sager og udfaldet af disse finder skifteretten efter en samlet vurdering af arbejdets omfang, det med arbejdet forbundne ansvar og i særdeleshed det opnåede resultat, at kurators salær skal nedsættes til 350.000 kroner med tillæg af moms,« hedder det i kendelsen fra Skifteretten i Hillerød.

Men Anders Drachmann lader sig ikke slå af pinden og har bedt om tilladelse til at få honorarsagen prøvet i Højesteret af principielle årsager:

»I konkursboet efter tæppefabrikken dukkede der ting op, som vi valgte at få prøvet i retten, hvor vi beklageligvis tabte. Men spørgsmålet er, om det er kurator, der skal bære risikoen ved retssager, som konkursboet anlægger. Hvis det bliver sådan, at kuratorerne skal tage ansvaret for de tabte sager, så er der formentlig ikke nogen kuratorer ved deres fulde fem, der tør føre sager,« siger han.

Drachmann peger på, at skifteretten har tilsynsforpligtelse over for kuratorerne:

»Skifteretten og kreditorerne har haft fuldt indblik i den konkrete sag. De har fået tilsendt ikke mindre end syv redegørelser om bobehandlingen, hvor arbejdet har været specificeret og med fuld tidsopgørelse. Men der er ikke én, der bjæffer. Hverken skifteretten eller kreditorerne er kommet med indsigelser, heller ikke mod de førte retssager. Var der fremkommet indsigelser, havde jeg selvfølgelig stoppet arbejdet straks, men skifteretten har blot ladet stå til for så til sidst at reducere salæret med over 50 pct.,« siger Anders Drachmann, som frygter, at færre kuratorer vil forfølge aktiver gennem retssager, hvis de skal hænge på risikoen.

Berlingske har forgæves forsøgt at få en kommentar hos formanden for Danske Insolvensadvokater, Pernille Bigaard.