Restruktureringer og frasalg skal forbedre driften i Glunz & Jensen

Bestyrelsen hos Glunz & Jensen har torsdag godkendt en omfattende restruktureringsplan i selskabet, der skal forbedre driften markant på sigt samt sikre en acceptabel pris for den grafiske forretning, der ønskes frasolgt.

Det skal blandt andet ske gennem færre ansatte, færre produkter og færre lokationer.

Det oplyser selskabet i sit regnskab for andet kvartal af regnskabsåret 2016/17, der er offentliggjort torsdag eftermiddag.

Planen kommer efter skuffende resultater i første halvår og vil medføre engangsomkostninger på 55 mio. kr., hvoraf de 30 mio. kr. rammer driftsresultatet (EBITDA).

Det udløser samtidig en stor nedjustering af forventningerne, så der nu ventes et driftsresultat (EBITDA) på minus 15 mio. kr. mod den tidligere forventning om mindst plus 15 mio. kr., mens forventningerne til omsætningen sænkes til 260 mio. kr. fra tidligere 293 mio. kr., der var niveauet i 2015/16.

Når restruktureringerne er fuldt implementerede - forventeligt i regnskabsåret 2017/18 - skal de give en forbedring af driftsresultatet (EBITDA), der skal stige til niveauet 35-40 mio. kr.

- Vi har, blandt andet som resultat af den restruktureringsproces, der pågår, haft lavere omsætning i forhold til samme periode sidste år, som er kompenseret af en reduktion af de løbende omkostninger. EBITDA-resultatet før engangsomkostninger er dermed på niveau med 2015/16. Der er som tidligere adviseret igangsat en række initiativer til forøgelse af indtjeningen samt reduktion af omkostningerne. Disse forventes at påvirke resultatet positivt den resterende del af regnskabsåret før engangsomkostninger, siger Carsten Knudsen, der er bestyrelsesformand hos Glunz & Jensen, i regnskabet.

VIL HAVE BEDRE PRIS FOR GRAFISK FORRETNING

Ved den seneste ordinære generalforsamling i Glunz & Jensen fik bestyrelsen mandat til at igangsætte en salgsproces for den grafiske forretning, men efter store driftsmæssige underskud i divisionen i de seneste kvartaler, er det nu opfattelsen, at der kan opnås en bedre pris efter restruktureringerne.

- Bestyrelsen har derfor på dagens bestyrelsesmøde godkendt en restruktureringsplan udarbejdet af direktionen med det formål at kunne opnå et acceptabelt bud på den grafiske forretning. Bestyrelsen holdes løbende opdateret på planen, som peger i retning af et mere effektivt selskab med færre ansatte, færre produkter og færre lokationer med henblik på at forbedre lønsomheden, skriver Glunz & Jensen.

I forbindelse med restruktureringsplanen har Nordea givet tilsagn om at finansiere den fremtidige drift i selskabet, fremgår det desuden.

- Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med det formål at modificere bestyrelsens mandat omkring salg af selskabets grafiske aktiviteter, og der vil blive fremsat et forslag om et warrantprogram til ledelsen, skriver Glunz & Jensen.