Restauratør nægter sig skyldig i stor bedragerisag

Omfattende straffesag mod restauratør om dokumentfalsk, groft bedrageri og talrige brud på fødevarelovgivningen blev fredag indledt i Københavns Byret. Opgaven bliver at bevise, at købsfakturaer er falske, mente anklager.

En omfattende sag om bedrageri begyndte fredag i Københavns Byret. Arkivfoto: Bjarke Ørsted/Ritzau Scanpix Fold sammen
Læs mere

De to tiltalte sad nærmest begravet i røde ringbind sammen med deres to forsvarsadvokater fredag i Københavns Byret.

Før retssagen gik i gang, kørte den ene forsvarsadvokat flere læs papkasser fyldt med røde ringbind ind i retssal 1 i Domhuset i København på en sækkevogn. Over for bunken af ringbind sad anklager Charlotte Kryger Hansen, som skal føre sagen for anklagemyndigheden. Retssagen er berammet til 16 dage og forventes først afsluttet et stykke inde i det nye år.

Det er rammerne for en omfattende straffesag mod en restauratør og dennes medsammensvorne, som tilsammen er tiltalt for 44 forhold. Blandt forholdene er blandt andet 13 forhold om snyd med moms og dokumentfalsk, ligesom der er er 14 forhold om bedrageri af særlig grov beskaffenhed. Restauratøren er ligeledes tiltalt for en række overtrædelser af fødevarelovgivningen og overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Der er nedlagt navneforbud i sagen, hvorfor Berlingske er afskåret fra at navngive både restauratøren og de pågældende caféer. Restauratøren nægter sig skyldig, kom det fredag frem i retten.

Unddraget statskassen

Da anklageren læste det lange anklageskrift op, måtte hun holde pause for at tage en tår vand. Det var fyldt med gentagelser, da anklagemyndigheden mener, at det omtalte bedrageri er foregået ensartet i en række caféer og restauranter i København.

Under anklagerens indledende forelæggelse var hun hurtig til at understrege, hvad der i hendes optik er sagens kerne.

Anklagemyndigheden mener, at den hovedtiltalte har unddraget statskassen ved at efterangive – eller foranledige en efterangivelse af – købsmoms for 4. kvartal i 2013, som ikke er berettiget, da anklagemyndigheden mener, at de pågældende købsfakturaer er falske.

Dette forhold går igen ved flere restaurationer, og sammenlagt giver det et beløb på lidt over en million kroner. Pengene er dog aldrig blevet udbetalt til tiltalte, da Skat fattede mistanke om efterangivelserne og stoppede udbetalingerne.

»I min optik er det helt centrale i denne sag, om det bliver bevist, at disse købsfakturaer er falske eller ej,« sagde hun.

Foruden snyd med moms er de to tiltalt for bedrageri ved at have skaffet sig uberettiget vinding ved at have bestilt varer som kød, fisk, frugt og grønt fra en række virksomheder, hvor det er anklagemyndighedens opfattelse, at de tiltalte savnede vilje eller evne til at betale for de leverede varer.

I alt er der tale om varer for over fem millioner kroner.

Kalk, rust og skimmel

Den hovedtiltalte er ligeledes tiltalt for overtrædelse af fødevarelovgivningen ved en række forskellige lejligheder. Blandt andet fremgår det af anklageskriftet, at tiltalte var ansvarlig for nogle restauranter, som opbevarede kød, hvor det ikke var muligt at fremvise sporbarhedsdokumentation ved Fødevarestyrelsens kontrolbesøg.

Derudover fandt Fødevarestyrelsen ved et kontrolbesøg på en af de pågældende restaurationer, at »kummefryser fremstod uacceptabelt beskidt med risiko for, at der skete forurening af de fødevarer, der blev opbevaret i fryseren«.

Der er også eksempler på ismaskiner, som fremstod med belægning af kalk, rust og skimmel, fremgår det af anklageskriftet.

Retssagen fortsætter 18. december.