Respekteret vagthund skal samle finanssektoren

Bankerne står over for en række udfordringer, som de kan imødekomme langt stærkere, hvis de står sammen. Det bliver opgaven for Ulrik Nødgaard, direktør i Finanstilsynet, når han til august begynder som direktør i brancheorganisationen Finansrådet.

Tidligere direktør for Finans-tilsynet Ulrik Nødgaard forlader posten for at blive direktør i Finansrådet, hvor hans største udfordring sandsynligvis bliver, at han ingen erfaring har fra en kommerciel virksomhed. Foto: Mathias Bojesen Fold sammen
Læs mere
Foto: Mathias Bojesen

Bankerne har været på hugst hos fjenden og ansat Finanstilsynets direktør, Ulrik Nødgaard, som den mand, der som kommende direktør i brancheorganisationen Finansrådet skal sikre bankerne bedst mulige arbejdsvilkår fremover. Og det er ikke små udfordringer, som bankerne står over for.

Hele finanssektoren er i øjeblikket i gang med et paradigmeskifte, hvor digitaliseringen så at sige har ændret hele spillet og dermed kampen om kunderne. Samme digitalisering har åbnet for, at netgiganter somGoogleogApplekan bevæge sig ind på bankmarkedet og blive seriøse konkurrenter til bankerne. Og det hele sker, mens politikerne – i forsøget på at sikre en stabil finanssektor – dynger sektoren til med en masse nye regler og krav, som de skal leve op til.

Særligt sidstnævnte er Ulrik Nødgaards helt store kompetence efter seks år som chef i Finanstilsynet, og det har da også været stærkt medvirkende til, at han er blevet valgt som Finansrådets nye direktør. Det siger Tonny Thierry Andersen, der er bankdirektør iDanske Bankog formand i Finansrådet.

»Vi mener, at han er den stærkeste kandidat qua hans indsigt i den finansielle sektor, hans strategiske syn, og så at han har dokumenteret gode samarbejds- og ledelsesevner. Finanssektoren står jo over for en betydelig del udfordringer og muligheder – både kommercielt, digitalt og regulatorisk, og det kræver en leder, som gerne vil være med til at forny os og tage Finansrådet til næste niveau, og det, vurderer vi, lever Ulrik til fulde op til,« siger Tonny Thierry Andersen.

Da Finansrådet i januar valgte at fyre den nuværende direktør, Jørgen A. Horwitz, var det netop med forklaringen om, at nye opgaver ventede banksektoren, og at der skulle nye kræfter til for at løse den opgave. Allerede på daværende tidspunkt fik Ulrik Nødgaard en mavefornemmelse af, at det var en opgave for ham, så da han blev tilbudt jobbet, sprang han til. Den kommende direktør ser frem til at forny Finansrådet, om end han endnu ikke vil sige hvordan.

»Det er klart, at når man siger ja til en ny stilling, så har man selvfølgelig nogle ideer og hypoteser, som man gerne vil ind og arbejde med. Men det er også klart, at det ikke giver mening at kloge sig på dem, før man har været inde i maskinrummet og set, hvordan det fungerer, og været i dialog med medarbejderne,« siger Ulrik Nødgaard.

Udfordringen med digitaliseringen har bankerne klaret på forskellig vis, og særligt Danske Bank er begyndt at gå egne veje, som det skete med udviklingen af betalingstjenesten MobilePay. Bankerne står dog stærkest over for både de helt nye potentielle konkurrenter som Google, Apple ogStarbucksog ikke mindst politikerne, der lovgiver på området, hvis bankerne står sammen. Og derfor bliver det Ulrik Nødgaards store opgave at samle sektoren.

Som skrap direktør for Finanstilsynet har han helt sikkert trådt et par bankdirektører over tæerne, men overordnet set nyder Ulrik Nødgaard stor respekt i sektoren, og derfor har han gode forudsætninger for at få bred opbakning i sektoren. Det gælder i øvrigt ikke kun bankerne, men hele finanssektoren. De fire største realkreditinstitutter er alle en del af en bankkoncern, og da meget af den nye regulering ikke tager særlig højde for, om et kreditinstitut er et realkreditinstitut eller et pengeinstitut, er sektoren i gang med seriøse overvejelser om at slå brancheorganisationen Finansrådet sammen med realkredittens ditto. Også dette har Finansrådet helt sikkert taget hensyn til og vurderet, at Ulrik Nødgaard kan klare den opgave og være den fortsættende leder bagefter.

Derimod bliver det højst sandsynligt en udfordring for Ulrik Nødgaard, at han ingen erfaring har fra en kommerciel virksomhed. Her skal han vise over for bankdirektørerne, at han forstår de kommercielle udfordringer, som sektoren står over for, og at han kan forhindre, at nye spillere formår at snige sig ind og for alvor udfordre bankerne på deres eget forretningsområde. Det bliver Ulrik Nødgaards opgave hele tiden at være to skridt foran, hvor udviklingen er på vej hen, og når selv Thomas Borgen, adm. direktør i Danske Bank, har sagt, at han ikke ved, hvor banksektoren er på vej hen, så bliver det noget af en opgave for Ulrik Nødgaard.

Alle disse opgaver har Ulrik Nødgaard nu tre-fire måneder til at forberede sig på, i og med at han stopper med det samme i tilsynet, men først begynder i Finansrådet 10. august.