Renteswaps koster Nykredit 1 mia. kr.

Nykredit Realkredit-koncernen kom ud af første kvartal med et overskud på 686 mio. kr. mod 678 mio. kr. i samme periode året før.

Nykredit Flag og Logo på Under Krystallen på Kalvebod Brygge Fold sammen
Læs mere
Foto: Torben Christensen

Nykredits resultat før skat endte 883 mio. kr. mod 878 mio. kr. i kvartalet sidste år. Eksklusive værdiregulering af renteswaps steg resultatet fra 1108 mio. kr. til 1944 mio. kr.

-boss beklager dårlig kommunikation om gebyrstigninger

Værdireguleringer af renteswaps påvirkede resultatet negativt med 1061 mio. kr. mod en udgift på 230 mio. kr. i første kvartal 2014.

- Udgiften vedrører primært reservationer til eventuelle fremtidige tab, og var i 2015 fortrinsvis en effekt af kvartalets rentefald. Værdireguleringen af renteswaps vedrører især økonomiske og juridiske risici på andels-boligområdet, skriver Nykredit.

Nykredit noterer, at den grundlæggende drift viser en positiv udvikling.

- Basisindtægter af forretningsdrift er øget med 547 mio. kr. (20 pct.), driftsomkostninger er reduceret med 51 mio. kr., mens nedskrivninger viser et fald på 186 mio. kr., svarende til en samlet fremgang på 784 mio. kr. i forhold til 1. kvartal 2014, fremhæver koncernen.