Rentestigningen sluger din pensionsbonus

Den bratte rentestigning og dermed kursfaldet på obligationer betyder et dramatisk fald i den bonus, som pensionskunder kan få med sig ved at give afkald på deres rentegaranti.

Foto: Bax Lindhardt.
Læs mere
Fold sammen

Den bratte og uventede rentestigning over de seneste 14 dage kommer på det værst tænkelige tidspunkt for tusindvis af pensions­kunder. Den betyder nemlig, at tiden kan være forpasset til at få en historisk høj bonus udbetalt for at forlade sin rentegaranti på en pensionsopsparing.

Især for de tusinder af kunder, der har en pensionsordning med en rentegaranti på 4,5 procent og derover, kan rentestigningen og det bagvedliggende kursfald på obligationer betyde 200.000 kroner mindre i bonus per opsparede million kroner. Bonussen med­gives i en del af pensionsselskaberne – blandt andet de to største, PFA Pension og Danica Pension – når kunder vinker farvel til en rentegaranti, så opsparingen fremover vokser med markedets afkast frem for en fast rente.

Som Berlingske Business beskrev forleden, har cirka halvdelen af pensions­selskaberne netop omkring 1. maj åbnet for en ny mulighed for at foretage omvalget mod at få en bonus. Men siden da er renten steget så voldsomt, at kursen på de obligationer, som pensionsselskabernes reserver over­vejende er placeret i, er faldet dramatisk og har skåret op til 20 procentpoint af den bonus, kunderne kunne få. Det bekræfter både Danica og PFA.

Skynder sig væk

Kursfaldet kan illustreres med en typisk tiårig dansk statsobligation med udløb i 2023. Den er siden slutningen af april faldet fra en kurs på knap 112 til en kurs under 108.

»Der sker det, at renten pludselig høvler op, og så siger alle investorerne »føj for pokker« og skynder sig væk, så det bliver selvforstærkende. Set med pensionskundernes øjne går det hurtigt ned ad bakke med gevinsterne ved at gå fra gennemsnitsrente til markedsr­ente,« forklarer uafhængig aktuar og pensionsmægler Jørgen Svendsen.

Gert Nielsen fra forsikringsmæglervirksomheden Bedstpension er enig.

»Hvis renten bliver ved med at stige, bliver omtegningstillægget ved omtegningen mindre. Så hvis du tror på, at renten fortsætter op, så er det bare med at sige ja tak til omvalget hurtigst muligt,« siger Gert Nielsen.

Pensionskunder i de selskaber, der giver mulighed for omvalg, kan typisk bestille en beregning af bonussen. Men den beregnes først endeligt, når omlægningen sker, og ændrer sig dermed i takt med rente- og kursudviklingen i mellemtiden.