Rentefald koster Jeudan på bundlinjen

Ejendomsselskabet Jeudan betaler dyrt for rentefaldet. Selvom driften (EBVAT) viser et overskud på 453 mio. kr. i 2014 mod 469 mio. kr. året før, er bundlinjen blodrød og viser et underskud på 186 mio. kr. mod et overskud i 2013 på 572 mio. kr.

Læs mere
Fold sammen

- Rentefald medfører regulering af de finansielle gældsforpligtelser på minus 993 mio. kr. mod en positiv regulering på 327 mio. kr. i 2013, skriver selskabet i årsregnskabet.

Der har ellers været gang i indgåelse af nye lejekontrakter, der i 2014 svarede til en årsleje på 103 mio. kr. mod 97 mio. kr. året før. Udlejningsprocenten udgjorde ved årets udgang 93,9 mod 92,9 ultimo 2013. Omsætningen landede på 1153 mio. kr. mod 1129 mio. kr. i 2013.


- Med henblik på at øge indtjeningen vil Jeudan fortsat fokusere på yderligere rentable investeringer. Herudover vil Jeudan fortsætte den løbende tætte opfølgning på eksisterende kundeforhold og fokusering på nye kunder vil blive fastholdt, skriver Jeudan i regnskabet,

Ejendomsselskabet forventer på baggrund af ejendomsinvesteringerne i slutningen 2014 samt et uændret aktivitetsniveau i Jeudan Servicepartner en nettoomsætning på cirka 1,2 mia. kr. Driftsresultatet (EBVAT) forventes i 2015 at være på niveauet 510-540 mio. kr.


Der udbetales ikke udbytte for 2014.

- Bestyrelsen vil på generalforsamlingen stille forslag om, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2014, henset til den vedtagne udbyttepolitik, den aktuelle egenkapitalandel samt forventningen om yderligere ejendomsinvesteringer, lyder begrundelsen.