Renoveringer hjælper trængt byggesektor

Lyspunkt. Renoveringsarbejde fylder stadigt mere i de ellers skrumpende ordrebøger i byggeriet. 2013 byder især på projekter i almene bebyggelser.

Siden de glade år op til krisen satte ind i 2008, er det gået tilbage med beskæftigelsen i byggesektoren. Renoveringsprojekter, som her i Lunden i Brøndby, hjælper lidt på de dystre statistikker. Foto: Jørgen Jensen
Læs mere
Fold sammen

Gennem snart seks år er aktiviteten faldet næsten uafbrudt i bygge- og anlægssektoren, men renoveringer er blandt de få lyspunkter for branchen, der i år forudser den laveste beskæftigelse siden 1983.

»Renoveringer fylder mere og mere. I runde tal er andelen steget fra 25 til cirka 35 procent af den samlede produktionsværdi for byggeri og anlæg,« siger Torben Liborius, erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri.

Den voksende andel hænger dels sammen med flere renoveringsprojekter, dels med et fald i den totale aktivitet, som først og fremmest skyldes flere års kraftige dyk i stort set alle former for nybyggeri. For et par år siden passerede renoveringer ligefrem nybyggeriet i værdi.

En stor del af renoveringsopgaverne stammer fra den politisk styrede almene sektor med godt hver femte bolig herhjemme. Både den tidligere VK-regering og den nuværende SRSF-regering har fremrykket bevillinger til almene boliger før kendt som socialt boligbyggeri men i 2011 lykkedes det slet ikke at bruge de afsatte penge.

Et bredt flertal vedtog derfor at overføre godt fire milliarder til 2012, og Landsbyggefonden, den almene sektors pengetank, kunne sidste år give sit ok-stempel til næsten 100 projekter på et samlet rekordstort beløb på lige godt 11 milliarder kroner.

»Det er klart et område i vækst, og projekterne ligger bredt ude i hele landet,« siger Nina Dencker Nielsen, markedschef i MT Højgaard.

Landets største entreprenør sætter om få uger spaden i jorden til en 220 millioner kroner stor renovering af Ladegårdsparken i Holbæk og er alene på den københavnske vestegn desuden i gang i Lunden-bebyggelsen i Brøndby, i Tåstrupgård og med Albertslund Syd.

Vifte af opgaver

De mange almene projekter omfatter en bred vifte af moderniseringer og energirenoveringer af boligblokkene, som typisk er opført i 1960erne og 1970erne. Ofte sker det som led i helhedsplaner om at gøre hele boligkvarterer inklusive store udearealer mere attraktive.

Kun de færreste projekter bliver afsluttet i 2013, så effekten på omsætning og beskæftigelse bliver også fordelt ud over de kommende år, hvor rammerne for nye almene projekter ellers falder til cirka to milliarder kroner om året.

»Over de næste år renoverer vi samlet set flere end 40.000 almene boliger. Det er med til at holde hånden under bygge- og anlægsbranchen,« siger Carsten Hansen (S), minister for by, bolig og landdistrikter.

Både mellemstore byggeselskaber og de helt store byder tit på de almene projekter, mens lokale håndværkere og mindre byggefirmaer bliver inddraget som underleverandører. Desuden er der arbejde til arkitekter, ingeniør, energieksperter og andre rådgivere samt el- og vvs-installatører.

Energi om hjørnet

Også energirenoveringer har givet mange opgaver, særligt fra kommunerne, som i 2012 fik lov at investere for godt 21 milliarder kroner. I år er loftet dog sænket til 16 milliarder, og det ærgrer Dansk Byggeri.

»Flere kommuner har faktisk penge i kassen og kunne med fordel udnytte kapaciteten i byggebranchen. Mange steder er der et stort efterslæb med vedligeholdelse og et stort potentiale i energirenoveringer,« siger Torben Liborius.

På længere sigt håber byggebranchen på flere energirenoveringer bredt i bygningsmassen, hvor opvarmning står for godt 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug.

Blandt andet vil flere investeringer og projekter blive rentable på grund af stigende energipriser, som igen skyldes det brede energiforlig sidste forår. Sideløbende har energiselskaberne fået til opgave at hente flere energibesparelser end hidtil ude hos kunderne.

For private udlejningsboliger sætter boligminister Carsten Hansen sin lid til, at en politisk aftale og et snarligt lovforslag gør energiprojekter mere attraktive for udlejere og derfor vil udløse øget aktivitet.

Til gengæld forudser Dansk Byggeri et dyk i renoveringsaktiviteten i parcelhuse og ejerlejligheder, fordi håndværkerfradraget er fjernet fra årsskiftet.

Det udløser i sig selv et dyk i beskæftigelsen på 5.000-6.000, vurderer byggeorganisationen, som i Berlingske Ejendomme i sidste måned forudså et tilsvarende fald i den samlede byggebeskæftigelse i år en fordobling af det dyk, som Dansk Byggeri forudså i efteråret.

Holder spådommen, som bliver delt af Håndværksrådet, Dansk Industri og flere økonomer, vil antallet af byggejob i år nå ned på 136.000-137.000, det laveste i 30 år og 25.000 færre beskæftigede end før finanskrisen.

Beskæftigelsen toppede i 2007 og er faldet lige siden på nær en lille stigning i 2011, da skybruddet udløste skader for over seks milliarder kroner. B