Rene fødder giver mere mælk

Et fodbad to gange om dagen øger ikke bare køers velbefindende, men også deres appetit og mælkeproduktion.

Det viser et forskningsprojekt ved Institut for Husdyrbiologi og -sundhed på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, skriver Landbrug & Fødevarers publikation FoodCulture.dk.

- Instituttet har udviklet en ny, automatisk klovvaskemaskine, der giver 41 procent større sandsynlighed for, at koen bliver helbredt for den alvorlige smitsomme klovlidelse digital dermatitis, som rammer mellem 20 og 30 procent af alle danske malkekøer, forklarer seniorforsker Peter T. Thomsen, som sammen med Dansk Kvæg, Aqua-Cleaner, DeLaval og Kvægbrugets Forsøgscenter har arbejdet med projektet siden 2007.

Klovlidelsen gør, at køerne bliver sværere at få drægtige, de æder mindre og producerer mindre mælk. Desuden kræver køer med digital dermatitis ekstra pleje, og det medfører ekstra omkostninger til behandling i form af antibiotika.

Det er køerne i otte kvægbesætninger, der har deltaget i forsøget og fået vasket klovene over et halvt år En af de kvægbesætninger der er blevet testet, er hos mælkeproducent Christian Nielsen, der har en besætning på 220 malkekøer. Hans køer har igennem det sidste halve år fået vasket klovene en gang om dagen i forbindelse med malkningen, og det har hjulpet.

- Før vaskede vi dem højest en gang om ugen, men nu, hvor de bliver vasket dagligt, har vi lettere ved at holde det nede. Det har ikke fjernet klovlidelserne helt, men vi har reduceret digital dermatitis med 70 procent, og samtidig giver køerne væsentlig mere mælk, siger Christian Nielsen til FoodCulture.dk.