Rekordudbud af olie sikrer historisk lave priser

OPEC har ikke fået presset amerikanerne ud af markedet, og Rusland producerer også olie som aldrig før. Derfor sætter olieprisen i disse dage nye bundrekorder.

Olieproducenterne kan ikke blive enige om at begrænse produktionen, så prisen falder. Foto: Mujahid Safodien/AFP
Læs mere
Fold sammen

Man kunne mene, at det er en lidt sær optakt til COP21 i Paris. Men det måske historiske klimatopmøde kommer til at foregå på et tidspunkt, hvor oliepriserne er faldet til det laveste niveau i seks år. Brent-olie – den kvalitet som udvindes i Nordsøen – er på vej ned under 43 dollar. Helt frem til sidste sommer lå prisen stabilt over 100 dollar.

Det er umiddelbart en rigtig god grund til de seneste måneders prisfald, for USAs olielagre er fulde. Det kan være svært at gøre olielagre op på en meningsfuld måde, for der findes forskellige kvaliteter råolie. Men lægger man bare det hele sammen og siger, at en tønde olie er en tønde olie, så har der aldrig nogensinde tidligere ligget så meget råolie på lager rundt om i USA. På verdensplan er billedet det samme: lagerbeholdningerne er rekordstore overalt.

Bag ved udviklingen ligger naturligvis den gamle historie om udbud og efterspørgsel, men selv om de seneste dages milde vintervejr i Nordeuropa kunne få én til at tro, at det er efterspørgslen, som er faldet, så er det faktisk udbuddet, der driver udviklingen. Den globale efterspørgsel på olie og olieprodukter har i år haft den kraftigste vækst i fem år, viser en opgørelse fra IEA, Det Internationale Energiagentur.

Nye rekorder

Men udbuddet af olie vokser endnu kraftigere, og her handler det først og fremmest om det amerikanske udbud. Mange iagttagere og eksperter havde ventet, at de mindre amerikanske fracking-producenter ville blive tvunget til at skrue ned eller helt lukke, efterhånden som olieprisen i løbet af 2015 nåede ned på niveauer, hvor fracking er helt urentabelt. Men det er slet ikke sket i det omfang, man havde ventet; formentlig fordi mange af de små producenter har indgået langtidsaftaler om leje af boreudstyr, og når de nu har udstyret, så kan de lige så godt bruge det.

Og derfor er USAs olieproduktion lige nu så stor som nærmest aldrig før, viser andre tal fra IEA. Rekorden blev sat i april, og siden da er produktionen kun faldet ganske beskedent; den seneste måned, man har tal for, er september, og da lå produktionen på 9,3 millioner tønder om dagen i gennemsnit, og det er 2,7 procent under toppunktet i april.

OPEC-kartellet pumper også løs; produktionsdataene for oktober viser, at et fald i produktionen i Irak og Kuwait er blevet opvejet af øget produktion fra Libyen, Nigeria – og Saudi-Arabien. Men det er altså ikke lykkedes OPEC-landene at presse amerikanerne ud af markedet.

Rusland er ikke med

I Saudi-Arabien, OPECs største medlem, har man længe været irriteret over situationen. Saudiske embedsmænd har ifølge Financial Times flere gange givet til kende, at de gerne så, at priserne stabiliserede sig i et bånd mellem 60 og 80 dollar pr. tønde, altså i hvert fald en halv gang højere end de nuværende priser. Torsdag steg olieprisen faktisk på et tidspunkt trekvart dollar, fordi Saudi-Arabien skulle have lagt op til en aftale om at begrænse produktionen i OPEC. Men prisen faldt igen, da markedet forstod, hvad saudierne havde af betingelser for aftalen: Irak skal acceptere begrænsninger, og Iran skal være vendt fuldt tilbage til markedet. Endelig skal de største producenter uden for OPEC også være med på at bremse produktionen, og det vil først og fremmest sige Rusland, den største producent uden for OPEC.

Og Rusland er overhovedet ikke med. Tværtimod kommer den russiske olie- og gasproduktion til at sætte rekord i 2015, forventer det russiske energiministeriu m ifølge avisen Vedomosti. Også her er der blevet skåret ned på investeringer i olieproduktion, efterhånden som priserne er faldet, men det vil først give effekter på mellemlangt sigt, og de vestlige sanktioner er tilsyneladende nærmest uden virkning: Energiministeriets egen prognose siger, at sanktionerne i 2017 vil sænke den russiske olieproduktion med mindre end to procent.

OPEC mødes fredag i Wien for at diskutere situationen, og få venter, at man vil blive enig om nye produktionskvoter. Men kunne man så ikke i det mindste blive enig om at overholde de kvoter, man har, siger blandt andre den iranske regering; OPEC producerer nemlig i øjeblikket tilsammen godt fem procent mere, end man har aftalt.