Rekordstorm giver ingen erstatning til hårdt ramte skovejere

Danske skovejere får ikke en krone i erstatning, selv om halvdelen af deres skove er lagt ned af de kraftigste vindstyrker, der nogensinde er registreret i Danmark.

Landmand og skovejer Hans Thomsen Wildenschild har endnu ikke overblik over skaderne i den skov på Als, han er medejer af. Han anslår, at halvdelen af den 60 hektar store skov er væltet, men ejerne kan ikke få erstatning. Foto: Claus Fisker Fold sammen
Læs mere

Skovvejen er blokeret af væltede træer, så Hans Thomsen Wildenschild har endnu ikke helt overblik over skaderne på granskoven her på Als, hvor orkanen 28. oktober ramte Danmark hårdest.

Men han anslår, at halvdelen af den 60 hektar store skov er lagt ned, så der nu forestår et uoverskueligt oprydningsarbejde, hvor de væltede træer nu må sælges som træflis eller brænde i stedet for som tømmer og produktionstræ, som det egentlig var tiltænkt.

»Nu skal vi have skåret vejen fri, så vi får nok først overblik over det i næste uge. Men der ligger nok væltet træ, som svarer til det, vi ville have skåret fire år ud i fremtiden. Det svarer til, at cirka en halv million kroner er tabt,« forklarer Hans Thomsen Wildenschild, der er landmand fra Gråsten og medejer af skoven på Als.


Ligesom sine naboer har han ikke udsigt til at få en krone i erstatning for sine tab. I alt anslår Skovforeningen, at 100 millioner kroner er gået tabt på grund af orkanen, der udløste den stærkeste vindstyrke, som nogensinde er målt i Danmark.

For selv om alle danskere via deres forsikring indbetaler til Stormrådets kasse som en del af forsikringspræmien, faldt den dramatiske storm ikke ind under kategorien stormfald ifølge Stormrådets afgørelse. Og det har store konsekvenser for landmanden fra Gråsten.

Skovforeningen uforstående

»Jeg har jo tegnet en forsikring, men den dækker ikke, fordi man diskuterer, om det er en hel landsdel, der er ramt af stormfald. Det er jeg overhovedet ikke tilfreds med. Som forsikringsselskab kan de kun være interesserede i, at skaden er begrænset. Men katastrofen er den samme for mig,« siger Hans Thomsen Wildenschild, der får opbakning fra Skovforeningen, som er uforstående over for Stormrådets konklusion om, at der ikke bliver udløst erstatning til de ramte skov-ejere:

»Det er helt tydeligt, at der med de indberetninger, vi har fået fra Sydfyn og Sønderjylland, er tale om stormfald med de mængder af træ, som er faldet. Derfor er vi noget misfornøjede med afgørelsen, især når vi hører Stormrådets argumenter, for de tyder på, at de ikke har det rigtige grundlag at vurdere ud fra,« siger direktør for Skovforeningen Jan Søndergaard.


Det centrale for vurderingen af, om der kan udbetales erstatning til skovejerne, er, om der er faldet en vis mængde træ i en landsdel. Indtil videre har Skovrådet, der primært er embedsmænd fra ministerier, baseret deres afgørelse på Naturstyrelsens vurdering af, at 80.000 kubikmeter nåletræ er væltet eller knækket i Sønderjylland. Betingelsen er, at der skal være tale om mindst et års hugst i en landsdel, før der er tale om stormfald, og det var altså langtfra tilfældet.

Derfor kan skovejerne hverken søge om tilskud til oprydning eller gentilplantning fra Stormrådet. Ifølge Skovforeningen er der imidlertid faldet mellem 320.000 og 350.000 kubikmeter træ landet over. Fynske Skovkreds og Sydlige Jyllands Skovkreds melder om henholdsvis 130.000 og 120.000 kubikmeter stormfældet træ.

»Det tyder på, at Stormrådet har truffet deres beslutning på et forkert grundlag. Derfor håber vi, at Stormrådet går ind og revurderer sagen. For det er et langt større område, som er ramt. Det svarer til stormfald, så vi kan ikke forstå rådets definition af en landsdel,« siger Jan Søndergaard med henvisning til, at den manglende erstatning også rammer fremtidig udvikling af skovene. For der vil formentlig kun blive rejst de billigste trætyper som gran som erstatning. Mere publikumsvenlige og dyrere skove af løvtræ bliver der næppe penge til i de ramte områder. Og det er netop Stormrådets opgave at hjælpe økonomisk til med at få genrejst mere varierede skovområder.

Ikke nok træ væltet

Også i Hede Danmark, som blandt andet passer skove i Sønderjylland for skovejere, undrer man sig over Stormrådets beslutning. For ifølge divisionsdirektør Steen V. Riber fra Hede Danmark har man set hele skovområder med såkaldt »fladefald«, hvilket vil sige, at hele bevoksninger ligger ned, hvad der har ramt enkeltejendomme hårdt.


»Vi synes, det er svært at forstå, at man ikke får erstatning med den begrundelse, at stormfaldet ikke opfylder en årshugst i en landsdel. Særligt hvis man har kigget på bevoksninger, som er helt ødelagt. Et skovfald følger ikke regionsgrænser, og det er svært at forstå for den enkelte skovejer, at man ikke får erstatning, bare fordi der er andre i landsdelen, som ikke er så hårdt ramt.«

Men i Stormrådet, der består af ni medlemmer, og kalder sig uafhængigt, er der ikke noget at rafle om.

»Der er faldet en del træ, men det er stadig ikke nok til, at det lever op til lovens definition på et stormfald. For loven siger, at der skal være faldet et års hugst i en eller flere landsdele,« forklarer sekretariatschef Mogens Hansen fra Stormrådet.

Han påpeger, at det trods den kraftige vindstyrke er meget langtfra, at man kan tale om stormfald. For det ville kræve, at mindst en halv million kubikmeter alene i Sønderjylland skulle falde, og det niveau er heller ikke Skovforeningens tal nået op på.

»For at der er tale stormfald i lovens forstand, så skal der være et vist antal træer, der er faldet, men det var en meget hurtigt overstået storm, og så bliver trykket ikke så stort. De højeste vindstyrker blev målt på Als, i Sønderjylland og på Sydfyn. Det er et lille område, og derfor får du heller ikke så store mængder faldne træer.«Hvad skal der til, før Stormrådet tager sagen op til genovervejelse?

»Hvis der er beviser for, at det er forkert. Men for mig at se er der ikke noget, der tyder på det endnu. Det kræver, at man finder en masse træ, der er væltet.«