Rejegigant fisker i smult vande

Rigsfællesskabets næststørste seafood-producent, Polar Seafood, fortsætter med at tjene gode penge. Selskabet tjente sidste regnskabsår over 200 mio. kr. før skat af en omsætning på 2,4 mia. kr.

Polar Seafood, hvis hovedforretning er et stort fiskeri og global afsætning af koldtvandsrejer fra nordatlantiske farvande ved Grønland, Canada og Norge, ligger indtjeningsmæssigt i den bedste ende blandt Rigsfællesskabets aktører i den internationalt stærkt konkurrenceprægede sektor for seafood produkter. Fold sammen
Læs mere
Foto: CARINA HECKSCHER

Vi har i den seneste tid hørt en del i medierne om tigerrejer fra Asien, hvor farmere og fabriksarbejdere har elendige vilkår og dagslønninger på cirka otte kr.

Til gengæld har det i offentligheden nærmest ukendte selskab, Polar Seafood, Rigsfællesskabets næststørste fiskeproducent, aldrig været ramt af skandaler. Og her går det godt.

Polar Seafood, hvis hovedforretning er et stort fiskeri og global afsætning af koldtvandsrejer fra nordatlantiske farvande ved Grønland, Canada og Norge, ligger indtjeningsmæssigt i den bedste ende blandt Rigsfællesskabets aktører i den internationalt stærkt konkurrenceprægede sektor for seafood produkter.


Omsætningen var i regnskabsåret 2013 på 2,4 milliarder kr. mod 2,3 milliarder kr. i 2012. Overskuddet før skat blev på 203 mio. kr., mens resultatet på bundlinien endte på 74 mio. kr. mod 87 mio. kr. år før. Det er fjerde år i træk, at overskuddet efter skat ligger i størrelsesorden 70-90 mio. kr.

Det 50-50 procent dansk-grønlandsk ejede Polar Seafood med base i Vodskov ved Aalborg mener selv, at det med de seneste offensive investeringer i makrelfiskeri ved Østgrønland og en effektiv og smidig organisation er en af de mest veldrevne fiskerikoncerner i Rigsfællesskabet.

"Umiddelbart ser resultatet fornuftigt ud. Dog er et overskud på lidt over 200 millioner kr. ud af en samlet omsætning på op mod 2.5 milliarder kr. et nødvendigt niveau, når man ser på de enorme investeringsbehov, der er en forudsætning for at klare sig i den internationale konkurrence. Men vi kan allerede nu se, at vi ikke i 2014 kan forvente et resultat, der tilnærmelsesvist er på samme niveau som i 2013," siger bestyrelsesformand Henrik Leth.

Selskabet investerede sidste år 300 mio. kr. i et vellykket forsøgsfiskeri efter makrel ved Østgrønland.


Ud over rejer og makreller afsætter Polar Seafood hellefisk, laks, rødfisk, torsk og krabber. Flåden består af en halv snes fabrikstrawlere. 
Selskabet ejer og driver godt en håndfuld fabrikker og røgerier i Danmark, England, Norge og Rusland, herunder Naajaq Seafood og Polar Salmon ved Esbjerg. Desuden er Polar Seafood aktiv partner i tre fabrikker i Grønland.

Selvom rejer fortsat er en betydelig indtægtskilde for Grønland og dermed også Polar Seafood, er kvoterne blevet mindre de senere år.

"Vi opererer i en branche, hvor det generelt er svært at tjene penge fra år til år på grund af konjunkturudsving og ændringer i råvareforekomsterne. Det understreger betydningen af at have stærk fokus på både forretningsudvikling, effektiv drift og stram omkostningsstyring," siger formanden Henrik Leth.

Det er en kendsgerning, at Polar Seafood er noget bedre til at tjene penge end branchens største i Rigsfællesskabet, Royal Greenland. Det selvstyrejede selskab, der er ved at være færdig med en turnaround under ledelse af Mikael Thinghuus, tidligere direktør i Ecco og Idémøbler.


I det seneste årsregnskab, der sluttede den 30. september 2013, var der et overskud efter skat på 100 mio. kr. ud af en omsætning på 5,3 milliarder kr. blev der er overskud før skat på 59 mio. kr. For helåret 2013/14 venter Royal Greenland et bundlinieresultat på niveau med sidste år.

Generelt er det dog svært at tjene rigtigt gode penge i branchen, da konkurrencen om hyldepladsen i detailhandlen hård.