Regeringen vil spænde sikkerhedsnet ud under flekslån

Med et nyt lovforslag vil regeringen sørge for, at boligejere med flekslån ikke bliver ramt af meget voldsomme rentestigninger.

Foto: Nikolai Linares.
Læs mere
Fold sammen

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) vil nu spænde et regulært sikkerhedsnet ud under de danske flekslån. Med et lovforslag vil han gribe ind, hvis renten skulle stige voldsomt eller hvis en fleksauktion slår helt fejl.

Lovforslaget bliver fremsat netop som realkreditsektoren er ved at gøre klar til den store decemberauktion over flekslån.

Forslaget indebærer, at løbetiden på obligationerne bag flekslån og andre realkreditlån med variabel rente bliver tvunget forlænget, hvis verden går så meget af lave, så renten stiger mere end 5 procentpoint eller auktionen slet ikke kan gennemføres.

"Lovforslaget indebærer, at der indføres en tvungen løbetidsforlængelse for realkreditobligationer med kortere løbetid end de bagvedliggende lån i særlige situationer. Det drejer sig om rentetilpasningslån, CITA-baserede lån og lignende. Forlængelsen vil blive udløst, hvis renten stiger med mere end 5 procentpoint ved en auktion, eller auktionen fejler," skriver ministeriet i en meddelelse.

Rent teknisk vil forlængelsen udløse, at de bagvedliggende obligationer på flekslån bliver omdannet til lange konverterbare obligationer - altså de mest sikre, fastforrentede lånetyper.

lovændringen vil betyde, at investorerne kommer til at være risikoen for, at deres investering ændrer sig radikalt ved en kolbøtte på finansmarkederne.


"Denne risiko vurderes imidlertid at være beskeden," skriver ministeriet i meddelelsen, som derfor ikke regner med, at det vil gå voldsomt ud over renten på realkreditobligationerne.

Ændringen vil gælde både nye og eksisterende lån, når de sidstnævnte skal refinansieres.

Med lovændringen vil realkreditinstitutterne fremover kun tage den rene risiko på at give kredit - og ikke refinansiere lånene løbende - som det oprindeligt var tanken bag balanceprincippet i det 200 år gamle danske realkreditsystem.

Lovændringen kommer ikke til at berøre den store decemberauktion over flekslån, da den først skal træde i kraft ved årsskiftet.