Regeringen vil fjerne gigantkrav til realkreditten

Realkreditten skal tilbage til de gode gamle dage, hvor der ikke var noget, som hed løbende låneloft på et realkreditlån. Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (K) vil gå til EU efter pres fra erhvervslivets organisationer.

Læs mere
Fold sammen
Danmark skal tilbage til noget, der ligner det gamle realkreditsystem, hvis det står til erhvervslivets organisationer. Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (K) er lydhør.

»For mig er det vigtigt, at reglerne så vidt muligt er konjunkturneutrale, så jeg vil umiddelbart stille mig positiv overfor at rejse spørgsmålet i EU,« siger Lene Espersen.

Hun har netop modtaget et brev fra en bred gruppe af erhvervslivets organisationer, som ønsker at få fjernet EU-reglen om løbende lånegrænser på realkreditlån. De frygter, at den i en periode med lavkonjunktur dræner landets banker og realkreditinstitutter for kapital, som de ellers kunne låne ud.

Organisationerne har beregnet, at hvis ejendomspriserne falder med yderligere 15-20 procent, så skal institutterne stille med et tre-cifret milliardbeløb som ekstra sikkerhed.

Skal have kapital
»Vi vil have fjernet kravet om ekstra sikkerhed, fordi vi mener, at vi har andre former for sikkerhed i Danmark. Det svarer til, at vi skal købe en livrem, når vi allerede har seler,« siger Ane Arnth Jensen, der er direktør i Realkreditrådet.

Rådet er en af de ni organisationer, der har skrevet under på brevet. De øvrige otte er Håndværksrådet, Dansk Byggeri, Finansrådet, Landbrug & Fødevarer, DI, Dansk Erhverv, Realkreditforeningen og Danmarks Rederiforening.

»Det er rigtig vigtigt, at virksomhederne har adgang til kapital. Når reglen binder mere kapital i realkreditinstitutterne, så går pengene fra det, som virksomhederne kan låne,« siger direktør i Dansk Erhverv, Jens Klarskov.

Også rederiforeningen, der som sådan har meget lidt med det danske ejendomsmarked at gøre, er medunderskriver:

»Vi finder det uhensigtsmæssigt og trist, hvis der forsvinder mange milliarder ud af systemet for at opfylde det her krav, for det vil være med til at stramme skruen for alle i hele Danmark,« siger afdelingschef i Rederiforeningen, Rene Piil Pedersen.

De løbende lånegrænser blev indført i Danmark for godt to år siden som følge af et EU-direktiv.

Det betyder, at realkreditlånet aldrig må overstige 80 procent af boligens værdi. Sker det, fordi boligpriserne falder, skal instituttet stille ekstra kapital som sikkerhed.

For boligejerne har de løbende lånegrænser ingen direkte effekt, men da det i en periode med faldende ejendomspriser stiller milliardkrav til bankers og især realkreditinstitutters kassebeholdning, kan det ikke undgå at påvirke prisen på et boliglån.

De løbende lånegrænser er en del af den såkaldte SDO-lovgivning, hvor SDO står for særligt dækkede obligationer. De har nærmest erstattet de traditionelle realkreditobligationer, fordi særlige regler for pensionsselskaberne gør dem til et mere attraktivt investeringsobjekt.

»Vi ønsker at fastholde betegnelsen SDO, så fordelene ved at investere i obligationerne ikke forsvinder. Det er blot den løbende overholdelse af lånegrænsen, som vi beder om at få fjernet,« forklarer Ane Arnth Jensen.

Berlingske Tidende har tidligere skrevet, at der tegner sig et politisk flertal uden om regeringen for at få fjernet SDO-erne fra lovgivningen igen.