Regeringen ændrer signaler om biobrændstof

Stik imod sin hidtidige politik vil regeringen allerede i 2007 kræve, at to procent af al benzin og diesel i Danmark er biologisk produceret, erfarer Berlingske Tidende. »Det er godt«, »det er for sent«, og »det er for lidt«, siger oppositionen.

Danske bilister kommer til at køre på bio-brændstof, inden de skriver 2008 i kørselsregnskabet. Regeringen foretager en håndbremsevending i sin holdning til bio-brændstof og vil nu kræve, at benzinselskaberne allerede i år erstatter to procent af den traditionelle benzin og diesel med bioethanol.

Det bliver en del af regeringens energiudspil frem mod 2025, erfarer Berlingske Tidende. Målet er gradvist at hæve procentsatsen i de kommende år, så der i 2010 er seks procent biobrændsel i de danske benzin- og dieseltanke.

Venstres energipolitiske ordfører Lars Chr. Lilleholt siger, at han har en klar forventning om, at danske bilister meget snart kommer til at hælde biobrændstof i tanken, og han vil kraftigt opfordre regeringen til at pålægge benzinselskaberne de omtalte mindstegrænser for biobrændstof i al benzin og diesel, der sælges her i landet.

»Det vil føre til mindre afhængighed af fossile brændstoffer, mindre udslip af CO2, og samtidig vil det sætte gang i dansk produktion af biobrændstoffer og det udstyr, der skal til for at fremstille biobrændstoffer,« siger Lars Chr. Lilleholt.

»60 procent af den olie vi anvender i Danmark går til transport. Selv om Danmark i dag er selvforsynende med olie, kommer der inden for en overskuelig fremtid en dag, hvor det ikke længere er tilfældet,« siger Venstre-ordføreren, som ikke mener, regeringen kan komme uden om spørgsmålet i den strategi for den danske energipolitik frem til 2025, som præsenteres i nær fremtid.

Venteposition

Hidtil har regeringen ikke villet satse på bioethanol, hvilket EU ellers stiller krav om. Indtil nu har argumentet været, at den såkaldte 1. generation bioethanol giver for lille en miljømæssig gevinst, eftersom den kræver, at der dyrkes afgrøder - f.eks. raps - til produktionen. Regeringen har hidtil argumenteret for at vente på 2. generation bioethanol, der er under udvikling, og som kan produceres af biologisk affald.

Regeringens holdning fik i december Danisco til at droppe sine planer om at producere bioethanol i Danmark. I stedet bruger erhvervsgiganten 200 millioner på et bioethanolanlæg i Tyskland, og kritikken haglede ned over regeringen fra Daniscos administrerende direktør, der bad regeringen om at tænke sig om. Og ifølge flere kilder, har den altså gjort det nu, og dermed får bioethanol endelig et gennembrud i Danmark.

»Det er da fantastisk positivt, hvis regeringen gør det. Og navnligt, hvis det bliver et påbud til benzinselskaberne. Hvis regeringen vil være lige så positive på de andre områder, vil det da begynde at ligne noget,« siger SFs energipolitiske ordfører Anne Grete Holmsgaard, som mener, at der er brug for målsætninger for f.eks. vedvarende energi, varme og el. Samme meldinger kommer fra de Radikales Martin Lidegaard: »Det er dejligt, at der endelig kommer noget konkret på bordet, men nu skal vi se en samlet plan, før vi kan vurdere det. Det her kan ikke stå alene.«

S ønsker handlingsplan

Socialdemokraterne mener, at regeringen har ventet alt for længe, men de er positive overfor, at der endeligt kommer et udspil til brug af biobrændstof.

»Men det lyder forsigtigt. Vi så gerne, at de hurtigere kom op på ti procent, som vi har foreslået som mål for 2010,« siger Kim Mortensen, socialdemokraternes energiordfører.

Dansk Folkepartis energiordfører, Tina Petersen vil ikke kommentere et forslag, hun ikke har set, men oplyser, at DF generelt er positivt stemt overfor biobrændsel.

Transport- og energiministeren vil ikke kommentere sagen, så længe forhandlingerne pågår.