Regering vil løfte investeringer i landbruget med 3 mia. kr. om året

Der skal sættes skub i investeringerne i dansk landbrug. Med den nye vækstplan for fødevaresektoren vil regeringen give landbrugserhvervet en saltvandsindsprøjtning, der kan medføre op til 3 mia. kr. i investeringer.

Foto: Camilla Rønde

Regeringen vil sætte skub i investeringerne i det gældsplagede landbrug, så erhvervet får et løft i investeringerne på op mod tre milliarder kroner ekstra årligt.

Det siger Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) i forbindelse med, at han og to andre ministre i dag fremlagde regeringens vækstplan for fødevaresektoren.

"Investeringerne skal gives målrettet til mange af de landbrug, der har problemer med alt for høj gæld, og som ikke har kunnet få vækst og udvikling," siger Henrik Sass Larsen i forbindelse med dagens præsentation af vækstplanen i Erhvervs- og Vækstministeriet.

Regeringen vil bl.a. fjerne Landbrugslovens regler om, at et selskab kun kan købe en landbrugsejendom, hvis det har tilknyttet en landmand med bestemmende indflydelse.

Regeringen vil med de nye regler give danske pensionskasser, investeringsfonde og udenlandske investorer mulighed for at få bestemmende indflydelse på de ejendomme, de investerer i.

Målet er at styrke landbrugets adgang til kapital og få sat gang i handelen med landbrugsejendomme.

"Det er forudsætningen for, at vi kan få større investorer ind, at vi får ophævet den særregel i Landbrugsloven," fastslår Henrik Sass Larsen.

F.eks. skal Landbrugets Finansieringsbank og Vækstfonden kunne tilbyde mere risikofyldt finansiering til unge landmænd, der ikke kan rejse bankkapital til køb af landbrug. Landbrugets Finansieringsbank skal også yde lånegarantier til banker, der låner penge til landbruget.

"Det er regeringens overbevisning af landbrugserhvervet fremover skal være et produktionserhverv. Vi kan skaffe mange nye job og stadig større indtjening til landbruget," siger Henrik Sass Larsen.

Med 34 initiativer i den nye vækstplan skal fødevareerhvervet have et løft for at skabe øget vækst, beskæftigelse og eksport.

Der var i 2011 hele 140.000 beskæftiget i landbrugs- og fødevaresektoren. Danmarks fødevareeksport udgjorde sidste år 148 mia. kr. eller 24 procent af den samlede danske vareeksport.

Den nye fødevareminister Dan Jørgensen (S) fremhæver, at regeringen afsætter ekstra 45 mio. kr. i støtte til udvikling af såkaldte grønne stalde, primært svinestalde, der kan giver et bedre miljø, mere vækst i produktionen og flere arbejdspladser.

"Dermed er vi oppe på en pulje på 200 mio. kr. Det er den rigtige vej at gå for det danske fødevareerhverv, der også i fremtiden skal spille en nøglerolle som vækstmotor i Danmark," siger fødevareministeren.

Miljøminister Ida Auken (SF) vil modernisere dele af systemet for miljøgodkendelse af virksomheder. Fremover skal virksomheder, herunder landbrug- og fødevarevirksomheder, reguleres af myndighederne efter, hvor meget de forurener, og ikke efter hvor meget de producerer.

Regeringen lægger op til, at der årligt kan produceres otte procent flere slagtesvin. Det svarer til, at danske slagterier kan slagte 1,5 mio. flere svin om året, hvilket kan give Danmark øgede valutaindtægter.

"Virksomhederne skal selvfølgelig stadig leve op til alle de miljøkrav, vi har i Danmark, og som har gjort os til et grønt foregangsland. Samtidig skal de have en hurtigere, enkelt og mere fleksibel miljøregulering. Derfor har jeg sat en reform af miljølovgivningen i dag," siger Ida Auken.

På sigt er det regeringens plan, at man kan undvære fire ud af fem miljøgodkendelser.