Rederiforeningen: Det har intet med skatteniveauet at gøre

Europa-Kommissionens undersøgelse af tonnageskatten handler ikke om skatteniveauet - men om ligegyldigt bureaukrati.

"Kommissionen indleder en undersøgelse mod Danmark vedrørende tonnageskat".

Sådan skriver Europa Kommissionen på sin danske hjemmeside, men selv om undersøgelsen ganske vist udspringer af tonnageskattereglerne, så er der ikke skatteniveauet, undersøgelsen handler om - det er derimod lempelsen af bureaukrati, der er på dagsordenen.

Sagen rækker helt tilbage til foråret 2005, efter anmodning fra Danmarks Rederiforening, som var utilfredse med de gældende regler i forbindelse med en særlig type indberetninger fra rederierne om deres interne afregningspriser - såkaldt transfer pricing.

Det er den sag, der ikke er færdigbehandlet, og derfor sender Europa Kommissionen nu sagen ud i en slags offentlig høring, hvor medlemslandene får muligheden mod at protestere mod de nye danske regler.

Til Børsen siger en embedsmand fra Skatteministeriet, at man ikke har noget at bruge indberetningerne fra rederierne til. Med andre ord; sagen handler om at få fjernet unødvendigt bureaukrati.

Flere medier, deriblandt Business.dk skrev ellers, at EU-Kommissionen ville indlede en undersøgelse af Danmark vedrørende tonnagebeskatningen.

"Det her viser, at Europa Kommissionens pressemeddelelser ikke dækker over lige store sager. Der er både småt og stort med der. Og det kan nogle gange se voldsomt ud, men blot dække over mindre ting. Det mener vi er tilfældet her," siger underdirektør Jan Fritz Hansen fra Danmarks Rederiforening.