Rederierne købte skibe i stor stil i 2015 trods presset marked

I alt blev der sidste år bestilt 255 nye skibe med en samlet kapacitet på 2,34 mteu. - millioner 20-fods containere.

Faldende fragtrater og for mange skibe på vandet var i 2015 en udfordring for containerrederierne, men svære markedsbetingelser afholdt ikke rederierne fra at bestille flere containerskibe. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Faldende fragtrater og for mange skibe på vandet var i 2015 en udfordring for containerrederierne, men svære markedsbetingelser afholdt ikke rederierne fra at bestille flere containerskibe.

Det skriver analysefirmaet Alphaliner i en ny analyse.

I alt blev der sidste år bestilt 255 nye skibe med en samlet kapacitet på 2,34 mteu. - millioner 20-fods containere.

- Værdien af de containerskibe, der blev indgået kontrakt om i løbet af sidste år, nåede et estimat på 20,2 mia. dollar. 98 pct. højere end i 2014, skriver Alphaliner.

Analysehuset peger på, at en stor del af de nye kontrakter blev indgået, fordi nye regler pressede rederierne til hamstring.

- En stor del af disse nye kontrakter var drevet af de nye IMO Tier III-krav, hvilket forårsagede, at nogle ejere fremskyndede planlagte ordrer. På den måde kunne de mere dyre løsninger, der var krævet for at kunne imødekomme de strengere emissions-standarder for skibe fra 1. januar 2016, blive undgået, skriver Alphaliner.

Desuden har et internt kapløb i branchen om at blive operatør af skibe med den største kapacitet også været en medvirkende årsag til de høje bestillingstal. Ifølge analysehuset blev der i 2015 bestilt 60 store containerskibe med en kapacitet på 18.000-22.000 teu.

- Det store antal af skibe på denne størrelse, der bliver leveret i de kommende år, vil tilføre et yderligere pres på den overkapacitet, der i øjeblikket plager markedet, vurderer analysefirmaet.

Den oplagte flådekapacitet blev ifølge analysefirmaet femdoblet i løbet af sidste år, og Alphaliner fremhæver, at ubalancen i udbuddet dramatisk blev forværret i årets løb.

Analysefirmaets analytikere peger på, at den oplagte flådekapacitet i årets løb lå lige under 2 pct., men den ventes at stige til omkring 7 pct. i 2016.

- Rederierne vil ikke desto mindre fortsætte med at aflyse havneanløb frem til nytårsperioden i februar, hvilket vil lede til lignende antal af store skibe, som bliver lagt op i de næste to måneder. En signifikant reduktion af den oplagte flådekapacitet er ikke ventet før april, skriver analysefirmaet.