Rebien: »Hvis kvinderne selv vil, giver vi dem chancen«

Det er et tålmodighedsarbejde at få flere kvinder i topledelsen, med mindre man vil rekruttere dem udefra. 45 pct. af alle chefer i Novo Nordisk er kvinder, mens det kun gælder 11 pct. i top 27. Koncernledelsen er helt uden kvinder.

Foto: Claus Bech

Kvinder fylder stadig mere hos Novo Nordisk. Men der er stadig stort frafald op ad karrierestigen. Det viser tal, som Novo Nordisk har leveret til Berlingske Business.

»Kvinder hos Novo Nordisk har det ikke sværere end i andre virksomheder, men det tager tid at udvikle en intern rekrutteringsbase af kvinder til topjob. Så med mindre vi rekrutterer udefra til topjob, må man væbne sig med tålmodighed,« siger Lars Rebien Sørensen, adm. direktør hos Novo Nordisk.

I dag er der samlet set lidt flere kvinder end mænd ansat i Novo Nordisk. Det er effekten af, at stadig flere kvinder tager en videregående uddannelse.

Men kvinderne falder lige så stille fra op ad karrierestigen, selv om flere hænger på end tidligere.

Ser man på alle ledere på »manager«-niveau er 45 pct. kvinder mod 40 pct. i 2010. På funktionslederniveau er 28-30 pct. kvinder, mod 20-25 pct. for fem år siden. Og i det øverste ledelseslag har Novo Nordisk i dag tre kvindelige senior vice presidents mod tidligere én, mens der i øjeblikket ikke er kvinder i den seks mand store koncernledelse, efter at Lise Kingo forlod koncernledelsen i november i forbindelse med en omfordeling af ansvarsområder.

De tre højst placerede kvinder i Novo Nordisk er i dag Susanne Hundsbæk-Pedersen, der er direktør for Devices & Supply Chain Management i produktionen, Camille Lee, der er øverst ansvarlig for diabetes marketing i USA, og Anne Phillips, der er ansvarlig for klinisk forskning i USA.

»Det vil ikke ændre sig, før pipelinen af kvinder er modnet, og det kommer til at tage en del år, med mindre vi rekrutterer kvinder udefra til mellem- og topledelsen,« siger Lars Rebien Sørensen, der nævner Senior Vice President Anne Phillips som et eksempel på en eksternt rekrutteret kvinde.

Anne Phillips, der kommer fra Glaxo-SmithKline, har som ansvarlig for klinisk forskning i USA blandt andet ansvaret for de store forsøg, der har ført til godkendelse af Saxenda, og som skal føre til, at Novo Nordisk får godkendt Tresiba i USA.

Intern promovering

»Vi kunne godt rekruttere flere udefra, men vi har et princip om, at når vi ønsker et meget stort engagement fra vores medarbejdere, så kan de omvendt også forvente karrieremuligheder i virksomheden. 80 pct. af vores ledere rekrutteres via intern promovering, men når vi rekrutterer, gør vi særligt meget ud af at have kvindelige kandidater,« siger Lars Rebien Sørensen.

Novo Nordisk har de senere år arbejdet med en række initiativer, som skal sikre, at flere kvinder får en lederkarriere, blandt andet at sikre, at der altid er kvindelige og udenlandske kandidater i pipelinen til nøglepositioner.

»Når der er så få kvinder i topledelsen i dag, handler det om at skabe visibilitet omkring dem, der er, og andre, der vil gøre karriere,« siger Lars Rebien Sørensen.

Ekstremsport et problem

Nogle kvinder har fremhævet omgangstone og det til tider store fokus på f.eks. ekstrem sportsudøvelse som forhold, der gør, at kvinder har svært ved at komme med i netværk på arbejdspladsen, deltage i teambuilding, og kvinder bliver trætte af at være i virksomheden.

»Det er en interessant problemstilling, for i Novo Nordisk forsøger vi jo at italesætte det gavnlige i motion. Vi er bevidst gået ud og har profileret i aktivt liv. Men det er ikke sådan, at vi promoverer ekstrem sport. F.eks. har jeg været med til at melde klart ud, at til f.eks. firma- og teambuildingarrangementer er ekstrem sport ikke tilladt,« siger Novo Nordisks 60-årige topchef.

»Vi ansætter folk for deres hoveder, faglige kvalifikationer og kreativitet. Det må ikke ende med, at det er dem, der har lavet en jernmand, der bliver forfremmet. Men det er nok en generel trend i erhvervslivet, at stadig flere dyrker ekstrem sport, og det kan måske godt være med til at gøre det sværere for kvinder i topledelse,« siger Lars Rebien Sørensen.

Trods Lars Rebien Sørensens og Novo Nordisks anstrengelser bliver andelen af kvinder ved med at falde, jo længere man rykker op på karrierestigen. Lars Rebien Sørensen har ikke umiddelbart en forklaring på problemet.

I sidste ende handler det om, hvorvidt den enkelte kvinde vil gøre karriere eller ej, og det er kvindens valg.

»Det vigtigste er ikke at finde en forklaring på, hvorfor flere kvinder end mænd ikke gør karriere. Det, vi kan gøre, er at identificere dem, der vil gøre karriere, og sikre, at de får en chance, at de bliver set og får karrieremuligheder. Men i sidste ende handler det selvfølgelig om, hvorvidt kvinderne selv vil,« siger Lars Rebien Sørensen, der gerne så, at diversitet blev opfattet langt bredere.

»I Novo Nordisk vil vi helst se diversitet flerdimentionelt, selv om vi har valgt at fokusere på to dimensioner, nemlig kvinder og ikke-danske medarbejdere. Men vi vil gerne have, at diversitet bliver opfattet bredere. Vi ønsker at skabe holdningsmæssig diversitet og dermed få et mere kreativt og innovativt mindset i virksomheden,« siger Lars Rebien Sørensen.

»Vi har for eksempel ingen udenlandske medlemmer af koncernledelsen og kunne godt blive skudt i skoene, at vi er en ren dansk topledelse. Men vi har 30 pct. udlændinge i det øverste ledelseslag,« siger Lars Rebien Sørensen.