Realkredit sendte 43 pct. af indtægterne videre til bankerne

Beregninger fra FinansWatch viser, at bankerne i 2015 modtog i alt 9,1 mia. kr. fra realkreditten. Dermed sendte de danske realkreditinstitutter knap 43 pct. af deres samlede indtægter direkte videre til bankerne.

Carsten Nøddebo. Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Det skriver netmediet.

Sidste år modtog bankerne i alt 5,6 mia. kr. i gebyrer fra realkreditten, fordi det er bankerne, der leverer kunderne til realkreditlån, og varetager rådgivning og en del af det praktiske arbejde, når boligejerne og virksomheder skal optage realkreditlån.

Men hertil kommer, at Realkredit Danmark sidste år valgte at udbetale et udbytte på 3,5 mia. kr. til sin ejer, Danske Bank. Ifølge Finanswatch' beregninger har Realkredit Danmark siden 2011 i alt udbetalt knap 11,4 mia. kr. i udbytter til Danske Bank.

De 9,1 mia. kr. bankerne i alt modtog sidste år kan sammenlignes med, at de syv danske realkreditinstitutter i 2015 i alt havde nettoindtægter på 21,4 mia. kr. Dermed gik knap 43 pct. af de samlede nettoindtægter i realkreditten sidste år videre til bankerne.

Realkredit Danmarks adm. direktør, Carsten Nøddebo, bekræfter udbyttebetalingerne. Han henviser til, at udbyttet er en forrentning af RD's egenkapital på 46 mia. kr.

»Sidste år betalte vi 3,5 mia. kr. i udbytte. Det kan godt være nogle vil sige, at det er et kæmpe stort beløb, men man skal huske, at det er fra en lånebog på 750 mia. kr. I lyset af at vi har fået stille 46 mia. kr. til rådighed, så er 3,5 mia. kr. jo knap så stort, relativt set i hvert fald,« siger Carsten Nøddebo, i et interview med Finanswatch.

»Den egenkapital er i sidste ende noget, som aktionærerne i Danske Bank har stillet til rådighed. De har jo en forventning om, at den kapital bliver lønnet på et rimeligt niveau. Vores overskud skal gå til at lønne aktionærerne,« fortsætter Carsten Nøddebo.

Med virkning fra i dag har Realkredit Danmark hævet bidragssatserne på F1- og F-2 lån med 29 pct., og hævet bidraget på F3- og F4- lån med 23 pct. Bidragsforhøjelserne er forklaret med behovet for at gøre de korte rentetilpasningslån, som Realkredit Danmark i øvrigt opfandt i 1996, mindre attraktive for låntagerne.

»Et af formålene med at hæve bidragssatserne har selvfølgelig været at øge indtjeningen. Det er fordi vi har behøv for at øge indtjeningen for at forrente vores kapital. Det andet har været at give incitamenter til at vælge nogle andre produkter,« forklarer RD's Carsten Nøddebo.