Realdania skærer ned på aktiviteterne

Det bebyggede miljøs store velgører, Realdania, venter for første gang i mange år at opleve et faldende aktivitetsniveau i 2009 og de efterfølgende år.

Ikke så meget på grund af fondens negative formueudvikling (beskrives andetsteds, red.) men på grund af finanskrisen og den økonomiske recession.

Den økonomiske afmatning, der ventes at præge hele det danske samfund de kommende år, vil naturligt på sigt føre til et fald i antallet af projektansøgninger og dermed også til et fald i Realdanias aktivitetsniveau, forudser adm. direktør Flemming Borreskov, Realdania.

- Den økonomiske krise kan udvikle sig meget alvorligt, og vi vil givetvis se omsætningshastigheden på ejendomme falde samtidig med, at priserne kommer under pres. Vi regner også med, at det vil få betydning for de filantropiske projekter, men det er meget svært at vurdere i hvilket omfang, det vil ske, siger Flemming Borreskov.

- Vi har de senere år bevilget cirka én mia. kr. årligt til nye projekter; men jeg tror, at vi kommer til at geare ned, måske med 25 procent. Vi kommer til at tilpasse os, men vi ser på de ansøgninger, der kommer. Og vi kommer ikke til at mangle arbejde. Vi har allerede projekter, der først vil blive gennemført i løbet af de kommende tre til syv år.

Bevillinger er sikret

Til beroligelse for de mange samarbejdspartnere og projektejere, der allerede nu samarbejder med Realdania om aktuelle projekter, fastslår Flemming Borreskov, at finanskrisen ikke får betydning for de bevillinger, der allerede er vedtaget.

- Vi er i gang med små 400 projekter, og for vores vedkommende er det sådan, at bevillingerne bliver udgiftsført i samme øjeblik, pengene er bevilget. Ved udgangen af 2007 havde vi således 4,4 mia. kr. i bevilgede projektmidler, som endnu ikke var udbetalt. Men det sker helt efter planen, uafhængigt af krisen, fastslår Realdania-direktøren.

Han vil til gengæld ikke afvise, at nogle af projekterne kan komme til at lide økonomisk, da der som regel også er andre, der bidrager til finansieringen.

- Her er vi i øjeblikket ved at gennemgå alle de igangværende projekter. De 40-50 største projekter ser foreløbig ud til at klare sig godt, men de får også nye udfordringer. Her har vi som regel stærke partnere, så jeg tror, disse projekter nok skal stå imod krisen. De mindre projekter, der ofte er båret af ildsjæle, vil til gengæld kunne få problemer. Her kan der blive behov for hjælp og støtte.

Færre ansøgningerRealdania arbejder altid i partnerskaber med de såkaldte projektejere, og dette arbejde er hidtil foregået i en tid med økonomisk medvind.

- Det er der nu ændret på. Vi er kommet i modvind, og det betyder, at vi må anvende nye metoder og søge efter andre løsninger. Jeg tror, det betyder, at vi vil geare ned hvad angår antallet af nye, store projekter. Her vil vi søsætte færre end de senere år. Og så vil vi koncentrere os om de projekter, der allerede er i gang, siger Flemming Borreskov.

- Jeg forventer, at faldet i vores aktivitetsniveau vil komme helt af sig selv, da jeg forudser, at vi får færre projektansøgninger end tidligere. Men det betyder ikke, at vi bare skal satse på at støtte det sikre. Hvis vi vil udvikle og forandre verden, som det er vores formål, må vi også fortsat turde vove det ene øje og løbe en risiko. Det vil være forkert at bruge krisen til at spille på det sikre.

Ifølge Realdania-direktøren består det største arbejde ikke i at udvælge projekter og bevilge penge.

Den største opgave består i at deltage i det praktiske arbejde – herunder at medvirke til at søsætte projekterne og få dem gennemført i praksis.

Forbedret kvalitetFlemming Borreskov tilføjer, at der også kan vise sig at være en række positive effekter ved en krise i form af billigere byggematerialer og bedre tid hos håndværkerne, samtidig med at man kan fokusere mere på at bringe bæredygtighed ind i projekterne.

»Det kan meget vel vise sig, at vi får mere kvalitet for pengene. Byggebranchen får bedre tid til kunderne, og der vil ikke være den samme mangel på kvalificeret arbejdskraft, som vi har oplevet gennem de travle år. Vi kan gennemføre projekter i dag, vi ikke kunne, da det gik hurtigst,« siger Flemming Borreskov.

»Jeg tror også, at krisen kan lære os noget om, hvordan man laver en byplanlægning, der er holdbar i generationer og ikke bare i fem år. Byplanen skal jo kunne holde til, at aktivitetsniveauet er lavt gennem en recession, og så skal den stadig være holdbar, når der igen kommer gang i byggeriet. Det er en stor og vigtig udfordring for planlæggerne.«