Ratingbureauerne sjusker

Sjusk, langsommelighed eller måske bevidst tøven med at sænke kreditratingerne har forværret finanskrisen.

Globalt kæmper virksomheder en ofte sej kamp for at opnå en god rating hos globale ratingbureauer. Og investorer søger mod en sikker havn ved lade sig lede af disse ratinger i usikre tider. Men ratingbureauerne kan vise sig at være investorernes fjende nummer et. Noget af et paradoks i betragtning af, at den fælles mission for globale eksperter i finansielle risici som Moodys, Standard & Poor's og Fitch er at vurdere risici professionelt og dermed tage noget af det tyngende ansvar væk fra investorernes skuldre.

I forbindelse med de tab på dårlige amerikanske boliglån, der ryster finansmarkederne i disse uger, har bureauerne gjort det sidste, men ikke det første.

I dag ved vi, at: ·Ratingbureauerne har siden årtusindskiftet undervurderet risiciene på subprime-lån til knapt kreditværdige boligejere. Dermed undervurderede de risiciene på de værdipapirer, der finansierede lånene. ·De lave risiko-ratinger stimulerede en eksplosiv vækst i subprime-lånene og dermed i investeringer i f.eks. Collateralized Dept Obligations (CDO'er). ·Resultatet har været et stigende antal dårlige lån og dårlige værdipapirer. ·Alligevel hævede ratingbureauerne sent sikkerhedskravene til CDO'erne. ·Og rating-bureauerne fastholdt længe deres optimistiske ratinger trods stigende antal forsinkede betalinger på lånene. ·Ret sent i den finansielle forrådnelsesproces har ratingfirmaerne på ganske kort tid sænket ratingen af massevis af værdipapirer. ·Så nu frygter mange en yderligere markant rating-sænkning - fordi ratingbureauerne vil mindske deres eksponering over for en bølge af kommende retssager om lemfældig kreditvurdering.

Læs hele artiklen i Berlingske Nyhedsmgasin.