Raps rykker i dansk landbrug

Produktionen af raps på de danske marker stormer frem på bekostning af korn.

Læs mere
Fold sammen
Landbrugets valg af afgrøder rykker sig i disse år. Forskellige faktorer gør, at de såkaldte industrifrø - hvilket hovedsageligt vil sige raps - øges, mens kornproduktionen falder. Det skriver Danmarks Statistik i en opgørelse onsdag morgen.

I 2013 ventes de danske landmænd at dyrke 178.000 hektar med industrifrø, og det udgør en stigning på 50.000 hektar i forhold til 2012. Trods den markante fremgang er der stadig et stykke til topproduktionen, der nåede sit maksimum i 1991 med næsten 300.000 hektar.

Korn er dog stadig den mest betydende afgrøde på de danske marker. Det fylder over halvdelen af landbrugsarealet. Arealet med korn er imidlertid faldet i 2013, og det med 64.000 hektar til 1.431.000 hektar, viser Danmarks Statistiks opgørelse.

Udviklingen kan først og fremmest henføres til faldende arealer med de to mest betydende kornarter, nemlig vinterhvede og vårbyg. Derimod bliver der i 2013 dyrket 30.000 hektar mere rug end i 2012.