Rapport: Kreative pilotkontrakter truer flysikkerheden

Politikerne bør tage piloternes advarsler alvorligt, mener forskere bag omfattende rapport.

Foto: Bax Lindhardt. Rapporten afdækker, under hvilke forhold de europæiske piloter arbejder, og hvordan deres kontrakt- og ansættelsesforhold har indflydelse på deres hverdag og de beslutninger, de træffer.
Læs mere
Fold sammen

De kreative ansættelsesforhold i den europæiske luftfart udgør en sikkerhedsrisiko, som politikerne bør reagere på. Sådan lyder det fra det hold af forskere på det belgiske Gent University, der har undersøgt konsekvenserne af de ansættelsesformer, som er vokset frem i den europæiske luftfart siden årtusindeskiftet. Forskerne drager deres konklusioner på baggrund af besvarelser fra 6.633 piloter. De kalder rapporten en »klar advarsel« om, at der kan ske ulykker, hvis politikerne ikke griber ind.

»Viseren har allerede passeret midnat,« skriver forskerne til politikerne i deres 310-siders rapport med titlen »Atypical Employment in Aviation«, som blev offentliggjort i februar 2015 og siden er blevet citeret flittigt af europæiske politikere.

Rapporten afdækker, under hvilke forhold de europæiske piloter arbejder, og hvordan deres kontrakt- og ansættelsesforhold har indflydelse på deres hverdag og de beslutninger, de træffer.

Konkret påpeger forskerne, at det er uhensigtsmæssigt, at der i dag er piloter, som mister deres lønindtægt for hver dag, de melder sig syge. Det sker hos flyselskaber, der har ansat piloter på kontrakter, hvor de kun får penge for de timer, de reelt flyver. Rapportens forfattere kalder det også problematisk, at der ikke er tilstrækkelig juridisk og økonomisk beskyttelse til de piloter, som ønsker at stå frem som »whistleblowere« for at påpege problematiske forhold i flyselskaber, som kan påvirke sikkerheden.

Desuden fremhæver rapportens forfattere, at politikerne bør have in mente, at særligt nye piloter er sårbare på arbejdsmarkedet, da de typisk kommer ud med en gæld langt over 500.000 kroner som følge af deres selvfinansierede uddannelse. Politikerne bør, ud over stramninger over for flyselskaber, overveje, om man kan indføre et fælles europæisk system for finansiering af pilotuddannelserne for at lette noget af presset fra piloternes skuldre.

Rapporten er et af de input, som EU-Kommissionen har indhentet i forbindelse med forberedelse af en ny luftfartspakke. Den forventes fremlagt inden udgangen af 2015.