Rapport: Billet-bombe under Femern-forbindelsen

Prisen for Femern-forbindelsen er allerede skredet med adskillige milliarder kroner, og nu sætter en ny rapport spørgsmålstegn ved hele det økonomiske fundament, der skal finansiere projektet.

I Scandlines satser man på at kunne sejle med overskud også efter en Femern-forbindelse. Foreløbig viser en rapport – betalt af Scandlines – at en Femern-forbindelse vil være dyrere end hidtil antaget.
Læs mere
Fold sammen

Den faste forbindelse under Femern Bælt kan ende med at blive en dyr underskudsforretning, hvis en ny rapport udarbejdet af det tyske forskningsinstitut DIW Econ får ret i sine forudsigelser. Omkostningerne ved Femern-forbindelsen er allerede skredet med adskillige milliarder kroner, og nu bliver der sat spørgsmålstegn ved indtjenings­potentialet, der skal finansiere hele byggeriet.

En fast forbindelse kræver en relativt høj billetpris for at dække omkostningerne ved byggeriet. Det betyder ifølge rapporten, at der er god basis for Scandlines for at fortsætte med at sejle parallelt med tunnelforbindelsen. Ud fra de billetpriser, Femern-selskabet har baseret deres udregninger på, vil Scandlines kunne underbyde den faste forbindelse med op til en trejdedel og stadig have overskud på bundlinjen.

»Det vil betyde, at tunnelforbindelsen vil miste indtægter, og dermed vil den nødvendige tilbagebetalingsperiode blive på over 50 år. Det eneste scenarie, vores modeller kan udregne, hvor færgesejladsen ikke vil stjæle kunder, er et scenarie, hvor billetprisen på tunnellen er så lav, at indtægterne slet ikke kan dække afbetaling og renter på lån til byggeriet,« siger Ferdinand Pavel, der står bag rapporten.

»Konklusionen er, at der er betydeligt større økonomiske risici ved en Femern-forbindelse end tidligere antaget. Det lader til at være en dårlig investering, og ud fra en cost-benefit-analyse er det svært at se, hvorfor det er en god idé, når ingen har undersøgt, hvor meget alle dem, der skal over forbindelsen, er villige til at betale for en hurtigere overfart end en færge,« fortsætter han.

Den nye rapport får en køling modtagelse Femern-selskabet, der ligesom tidligere afviser kritikken af projektets økonomi- og trafikanalyser.

»Vi har noteret, at Scandlines har fremlagt endnu et af deres mange indlæg i debatten om Femern-forbindelsen. Vores trafikprognose for Femern-forbindelsen er ud­arbejdet af anerkendte tyske trafik­eksperter, og den står vi fortsat inde for. Det er Scandlines selv, der, i samspil med deres kunder, afgør, om de vil sejle videre parallelt med en fast forbindelse. Vores analyser og følsomhedsberegninger understøtter ikke, at fortsat færgefart vil være en trussel mod den faste forbindelse,« lyder det i en kortfattet mail fra Jens Villemoes, pressechef i Femern A/S.

Tysk høringssvar

Rapporten er betalt af Scandlines og er et indlæg i den tyske høringsproces inden godkendelsen. Her indvender Scandlines, at til- og frakørslerne til færgelejet i Puttgarden ikke er gode nok, og at det vil være unfair konkurrence og statsstøtte til den faste forbindelse, hvis man ikke sørger for lige adgang til tunnel og færge. Rapporten er fremlagt som bevis for, at Scandlines kan fortsætte færgesejladsen, efter at en fast forbindelse er bygget.

»De kan bygge, hvad de vil. Vi er mest optagede af, at vi har mulighed for at tage konkurrencen op. Derfor vil vi have bedre adgang til færgerne i Tyskland, ligesom man har lovet i Danmark,« siger Søren Poulsgaard Jensen, adm. direktør i Scandlines, og fortsætter:

»Men jeg kan godt være nervøs for, at Femern bare bygger og ender med en billetpris, der ikke holder vand, og at man herefter bruger statsgarantien på lånene til at udføre prisdumping. Hvis man vil bruge så mange penge på infrastruktur, så skal det ikke bare drive konkurrenterne ud af markedet for skatteydernes regning.«

EU-støtte langt under målet

Projektet har hidtil kalkuleret med en EU-støtte på 13 milliarder kroner til tunnel og landanlæg, men onsdag kom det frem, at det langt fra bliver tilfældet. Den nytiltrådte transportminister Hans Christian Schmidt (V) kunne således berette, at EU kun har tildelt Femern-forbindelsen 4,4 milliarder kroner. Det fik prompte ministeren til at indkalde transportordførerne til en orientering om det fremtidige forløb.

»Projektet er i en afgørende fase nu og kræver fuldt fokus. Det nytter ikke at sidde på hænderne og håbe på, at problemerne forsvinder af sig selv. Jeg vil nu både tage kontakt til transportkommissæren og delstatsregeringen i Kiel og herhjemme til Femern A/S for at få sat en række møder op,« lød det i den forbindelse.

Transportministeren ønsker ikke på nuværende tidspunkt at forholde sig til den nye tyske rapport og oplyser via sin pressechef, at han skal bruge tid til at sætte sig ind i detaljerne først.