Rambøll skal undersøge mediestøtte

Er medieudviklingen løbet fra mediestøtten? Får nye medier den opmærksomhed og støtte, de måske fortjener? Det skal Rambøll Management A/S give et svar på.

Rambøll Management har vundet udbudet om at udrede den offentlige støtte til medierne og give forslag til fremtidens støtteordninger.

Det er mediepolitikerne, der ønsker at få disse spørgsmål belyst gennem en uafhængig udredning af den eksisterende støtte.

En midtvejskonference forventes afholdt i september 2008, og rapporten skal være færdig i september 2009.

Medierne omfatter dagblade - herunder gratisaviser, ugeblade, tidsskrifter, magasiner - radio og TV, samt de nye medier.

Den eksisterende støtte omfatter bl.a. licensen og distributionsstøtten samt nulmomsen på aviserne.

Rambøll foretager udredningen i samarbejde med professor Anker Brink Lund fra CBS og konsulent Preben Sepstrup.