Råvarer stiger - prisen på øl fastholdes

Carlsberg ligger under for stigende råvarepriser på især malt, men bryggerikoncernen har ingen muligheder for at vælte stigende råvarepriser over på forbrugerne.

Det fastslår bryggerikoncernens direktør for indkøb af råvarer (Supply Chain Manager), Erik Juul Rasmussen, over for RB-Børsen.

- Konkurrencen er rimelig skarp i det marked, vi er i, og prisstigninger på råvarer er ikke noget, man lige kan vælte over på kunderne, siger Erik Juul Rasmussen.

De stigende råvarepriser er et resultat af dårlig høst af malt i 2006 og direktøren vurderer ikke, at det ser bedre ud i år.

- Med den mængde regn, vi har fået i år, bliver høsten i år sandsynligvis ringe. Og det vil samtidig være af en dårlig kvalitet. Så vi kan se frem til kraftige prisstigninger. Der er vi ude i noget, der kan mærkes, lyder kommentaren fra Supply Chain-direktøren.

Han peger samtidig på, at Carlsberg konkurrerer med andre interessenter inder for landsbrugsproduktionen, hvor blandt andet dyrkning af raps til produktion af biodiesel, har sat maltproduktionen et godt stykke tilbage.

Carlsberg annoncerede dog en prisstigning på grund af råvareomkostninger per 1. juli, men Erik Juul Rasmussen oplyser, at den langtfra dækker det efterslæb, der var opbygget. Carlsberg-direktøren peger på, at noget af omkostningsstigningen kan dækkes via besparelser andre steder, men han afviser ikke, at der kan komme yderligere prisstigninger.

- Vi kører jo konstant store besparelsesprogrammer og omstruktureringer for at bringe enhedsomkostningerne ned. For vi kan ikke bringe prisstigningerne videre i det omfang, som vi egentlig skulle i forhold til stigningerne i materialepriserne, siger Erik Juul Rasmussen.

Råvarer som humle dækkes til dels via flerårige langtidskontrakter, mens malt normalt købes inden for det enkelte år, oplyser Carlsberg.

RB-Børsen