Rådgivning om farligt gods

Medlemsservice. Et korps af sikkerhedsrådgivere hjælper nu vognmænd til at få styr på transport af farligt gods.

Medlemmer af Dansk Transport og Logistik (DTL) kan nu få rådgivning i forbindelse med transporter af farligt gods.

DTL tilbyder at være sikkerhedsrådgiver for medlemmerne. Farligt gods kan være alt lige fra kemikalier til sprinklervæske, fyrværkeri og visse typer af maling, men også almindelige dagligvarer som lightergas kan være farligt gods, hvis bare mængderne, der skal transporteres, bliver store nok.

Siden 2000 har alle virksomheder, som transporterer farligt gods, skriftligt skullet udpege en eller flere sikkerhedsrådgivere. Sikkerhedsrådgiverne skal registreres hos Beredskabsstyrelsen med både navn og personnummer.

- Ikke alle transportvirksomheder har ressourcerne til at uddanne deres egne sikkerhedsrådgivere. Derfor tilbyder vi i DTL at være sikkerhedsrådgivere for vores medlemmer, siger Bent Bejstrup, sikkerhedsrådgiver og daglig leder af DTL's regionskontor i hovedstaden.

Skriftlig aftaleDTL's sikkerhedsrådgiverordning foregår på den måde, at virksomheden indgår en skriftlig aftale med det lokale DTL regionskontor.

Herefter sørger DTL for at foretage alle de krævede registreringer og hjælper med at indføre rutiner for blandt andet egenkontrol og håndtering og stuvning af godset.

- Mange virksomheder er glade for ordningen, og flere og flere benytter sig af den. Alene på DTL's regionskontor i København er vi sikkerhedsrådgiver for over 50 virksomheder, siger Bent Bejstrup.

For at kunne kalde sig sikkerhedsrådgiver skal man gennemgå en uddannelse og bestå en eksamen. På alle DTL's regionskontorer, som ligger i København, Rønnede, Kolding og Viborg, er der mindst én eksamineret sikkerhedsrådgiver. cat