Rådgivende ingeniører: Brug kul

DONG får dermed støtte til sine planer om at bygge et kulfyret kraftværk i Tyskland. Det vil bidrage positiv til det tyske CO2-regnskab, men det er ingen kunst, eftersom Tyskland er blandt de tre største kraftværkssvin i Europa.

I de seneste dage har DONG fået på punklen, fordi det agter at opføre et kulfyret kraftværk i det nordøstlige Tyskland. Men nu får det statsejede danske energiselskab støtte af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), der i Ingeniøren.dk anbefaler, at der satses stort på kul.

Essensen i ingeniørforeningens budskab er, at Danmark bør satse massivt på at fyre med kul for at generere strøm, og de folkevalgte bør lægge en betydelig sum penge til nye og mere effektive kulkraftværker, lyder det i et energipolitisk oplæg, som foreningen er ved at lægge sidste hånd på.

»Der bør satses på kulkraftværker med mulighed for at fyre delvist med affald og biomasse, der kan levere fjernvarme, og som kan anvende CO2-lagring, når det kommercielt giver mening,« lyder det i oplægget fra FRI, der repræsenterer 350 rådgivende ingeniørvirksomheder.

DONGs planer med at bygge et kraftværk ved universitetsbyen Greifwald i det gamle Østtyskland, har medført nogle hæftige reaktioner, både herhjemme og i Tyskland. Oppositionens Svend Auken (S) fandt det beskæmmende, at DONG vil opføre et kulfyret kraftværk i Tyskland, idet kul forurener langt mere end for eksempel naturgas.

Beregninger viser, at DONGs nye kraftværk kommer til at bidrage positivt til Tysklands samlede CO2-regnskab. Et nyt og moderne kraftværk er i stand til at udnytte brandstoffet langt bedre og dermed »spare« Tyskland for omkring tre mio. ton CO2 om året ved at være 20 pct. mere effektivt end gennemsnittet af tyske kraftværker.

Ikke at det siger så meget. Verdensnaturfredningsforeningen lavede tidligere på året en liste over »The Dirty Thirty« (De Beskidte Tredive), hvor den navngiver de 30 mest forurenende kraftværker i Europa. Her tegner Tyskland sig for fem ud af de ti mest forurenende og i alt ni ud af de 30. Tyskland er sammen med Storbritannien og Grækenland blandt top tre på den europæiske liste over kraftværkssvin.