Puljeafkast mere end halveret i 2006

Bankernes pensionspuljer gav i 2006 kun halvt så meget i afkast som i 2005.

Det store fald i afkastet skyldes først og fremmest, at renterne steg, hvilket sendte obligationskurserne ned med kurstab til følge, og det kan mærkes, når obligationerne udgør mellem 20 og 100 procent af de puljer, som bankerne sammensætter for kunderne.

Dernæst klarede aktier sig langt fra så godt som året før, selv om der også i 2006 var tale om tocifrede afkast. Og endelig blev afkastet på globale aktier mere end halveret, fordi dollaren tabte i kurs over for kroner - og fordi bankerne traditionelt set ikke afdækker valutarisikoen på aktier.

»Renterne steg, så afkastet på obligationer blev markant lavere. Aktier gav knap 20 procent, og det er godt, men det er ikke helt så godt som i 2005. Og endelig; hvis dollaren ikke var faldet, havde det globale aktieafkast ligget højere. Men jeg synes stadig, man må betegne det som et relativet godt år,« siger Michael Andersen, afdelingsdirektør i Sydbanks kapitalforvaltning.

Kilde: Børsen