»Problemet er ikke omfattende«

Administrerende direktør for Lauritz.com, Mette Rode Sundstrøm, ønsker ikke at tale med Berlingske, men svarer på tre spørgsmål på mail.

Administrerende direktør for Lauritz.com, Mette Rode Sundstrøm Fold sammen
Læs mere
Foto: PR-foto

Hvordan håndhæver I jeres forretningsbetingelser i forhold til shill bidding?

Sælger må ikke byde på egne varer. Får man hammerslag, skal man betale både sælger og købersalær. Når vi detekterer, at en sælger byder på egen vare, får sælger en advarsel eller lukkes. Vi indførte sidste år en regel om, at vi ikke vil acceptere sælgers bud på egne varer, selv om det juridisk ikke er forbudt. I dag er det teknisk muligt for en kunde at afgive et bud på en vare, som er sat til salg i samme kundenummer. Vi udfører pt. stikprøve­kontroller for bedst muligt at sikre, at sælgende kunder ikke byder på deres egne varer. Først ultimo i år indføres en teknisk funktion, der skal umuliggøre, at sælger kan byde på sin egen vare.

Hvor omfattende har problemet været tidligere, og hvad har I gjort for at minimere shill bidding?

Problemet er ikke omfattende hos os. Det er heller ikke mere udbredt hos os end hos andre auktions­huse. Vi monitorerer vores kunder inden for en lang række parametre. Ser vi kunder, som vi mener praktiserer useriøs budgivning, f.eks. en sælger der byder på egen vare, giver vi dem indledningsvis en advarsel eller lukker kunden. Får man en advarsel, og ændrer kunden ikke adfærd, bliver kunden udelukket fra vores auktioner.

Vi kan finde næsten 500 tilfælde inden for de seneste to år på Lauritz.com, hvor kunder byder samme varer op flere gange. Hvordan forholder I jer til det?

Vi har de sidste to år gennemført ca. 700.000 auktioner. En kunde er velkommen til at byde på en vare mere end én gang. Når det sker, skyldes det, at varen under første auktion er gået til anden byder, der har gjort brug af sin lovmæssige fortrydelsesret, hvorefter varen er kommet på auktion igen. Når en vare bliver sat til omsalg, sendes der automatisk en mail ud til alle tidligere bydere med besked om, at de nu atter har mulighed for at byde på varen. Mange benytter sig at dette og byder på samme vare igen. De relativt få tilfælde ud af ca. 350.000 årlige auktioner, hvor en sælger byder på egen vare, fanges i et vist omfang af vores aktuelle stikprøvekontroller, mens det ultimo i år vil blive teknisk umuligt for sælger at byde på sin egen vare i samme kunde­nummer.