Private betaler for postkrig

Post Danmark vil vinde kampen om de lukrative erhvervskunder med nye erhvervsprodukter og lavere priser på masseforsendelser. ­Regningen ender hos hr. og fru Hansen i form at dyrere frimærker og serviceforringelser.

Post Danmarks direktør Helge Israelsen forventer at spare et trecifret millionbeløb årligt på en ny plan, som bl.a. betyder, at almindelige danskere fremover skal betale 5,50 kr. frem for 4,75 kr. for at sende et brev med posten. Foto: Erik Refner Fold sammen
Læs mere
Fra årsskiftet vil det koste 75 øre mere at slikke dronning Margrethe i nakken og sende et fødselsdagskort til moster Karen. Det vil koste 4.290 kr. at få posten bragt ud før klokken ti, hvis man bor på landet. Og det vil være slut med postopkrævning ved hoveddøren.

Til gengæld opstår en ny brevtype, Erhvervsbrevet, der koster helt ned til tre kr. pr. brev, hvis man sender mindst 3.000 breve af gangen og i øvrigt tillader fire dage til omdelingen.

De markante ændringer er et led i Post Danmarks nye handlingsplan, »Fremtidens Forretning«, der offentliggøres i dag. Handlingsplanen skal vende postgigantens hastigt nedadgående resultat­kurve og gøre det lettere for selskabet at konkurrere med aktører som CityMail og Forbruger-Kontakt om den givtige del af postmarkedet: erhvervslivets masseforsendelser.

»Vi vil ikke sidde og se til, mens konkurrenterne gør tilnærmelser til vores store kunder. Derfor indfører vi nu en række ændringer, der tilpasser vores servicetilbud til markedet og samtidig nedbringer vores produktionsomkostninger,« siger Helge Israelsen, adm. direktør i Post Danmark.

Færdselsstyrelsen, der er kontrollerende myndighed for Post Danmark, har vurderet, at prisstigningen på 15 procent for et frimærke til standardbrev er inden for rammerne af det prisloft, Post Danmark er underlagt. Det skyldes, at prisfaldet på det nye erhvervsbrev modregnes, så den samlede prisstigning holdes nede på 5,7 procent.

Ingen forringelse
Postdirektøren afviser, at der er tale om serviceforringelser for private.

»En forudsætning for, at vi kan yde en god service for privatkunder er, at vi er konkurrencedygtige over for storkunder. Privatmarkedet betaler jo kun ti procent af vores omkostninger, mens virksomheder, organisationer og myndigheder betaler resten. Derfor er målet med disse tiltag, at vi kan fastholde vores indtjening, så vi kan varetage de pligter, vi har med f.eks. at bringe post ud i alle egne af landet seks dage om ugen,« siger han.

I erhvervslivet, der har udsigt til kontante forbedringer, vækker tiltaget ikke overraskende tilfredshed.

»Det er nok ikke enhver svigermors drøm, men det er bestemt enhver erhvervskundes drøm. Det er jo på ­erhvervspost, at konkurrencen er hård, så det er fornuftigt og rigtigt af Post Danmark at svare igen på dette område. Det gavner jo vores virksomheder, at konkurrencen på denne måde bringer priserne ned,« siger Michael Svane, direktør i HTS. Også Danske Erhverv kalder tiltagene »godt for erhvervslivet«, men efterlyser samtidig endnu mere konkurrence.

»Det haster at tage næste skridt i konkurrencen, så vi på sigt får reel fri konkurrence. Det kræver, at flere aktører skal have adgang til postens infrastruktur, herunder nøgler og adresseregistre. Det vil sikre endnu bedre vilkår for erhvervslivet, så vi ser frem til en liberaliseringen i 2009, hvor også breve under 50 gram kommer ud i fri konkurrence,« siger direktør Kim Munck Lendahl, der senere på ugen skal drøfte ændringerne med Post Danmark.

Hos Forbrugerrådet er der ikke meget tilfredshed at spore.

Politikerne skyld
»Det er dog svært at klandre Post Danmark, for de spiller bare med på de betingelser, der er skabt for den øgede konkurrence på postmarkedet. Det er nærmere politikerne, man kan bebrejde. Det er dem, der har skabt en situation, hvor Post Danmark nu gør sine hoser grønne over for erhvervskunderne, og bestemt ikke gør det over for de private kunder. Politikerne skulle have sikret, at der enten kom bedre konkurrence på privatmarkedet eller en bedre prisbeskyttelse for private,« siger afdelingsleder Karsten Kolding.

Han håber, at den stigende konkurrence på erhvervsmarkedet giver de nye post­aktører mod på også at skabe konkurrence på privatmarkedet, så også hr. og fru Jensen får glæde af markeds­mekanismerne.

Post Danmarks konkurrenter er forundrede over udspillet: »Man kan frygte, at Post Danmark tager penge fra monopolområdet ved at hæve priserne og, så bruger pengene til at udkonkurrere nye konkurrenter på ­erhvervsområdet. For selv om Post Danmark siger, at man ikke tjener penge på et brev til fem kroner, så mangler der gennemsigtighed for, om det nu også forholder sig sådan,« siger Mads Dahl, administrerende direktør for Søndagsavisen, der opfordrer trafikministeriet til at lave en opgørelse af, hvad befordringspligten rent faktisk koster Post Danmark.

CityMail tager tiltagene som et tegn på, at konkurrence på postområdet virker.

»Og det er jo godt for erhvervskunderne, men synd for dem, der ikke kan vælge andre end Post Danmark,« siger adm. direktør i CityMail Jarle Trandokken.

Han vil se nærmere på vilkårene i Post Danmarks nye produkt, før man kommenterer konkret på, om det er en trussel.