Priskrig kan koste en mia. kr. årligt

Hvis der udbryder priskrig på mobilområdet, hvor man tiltrækker kunder ved at fjerne opkaldsafgiften, risikerer mobiltelefonselskaberne at miste mindst en milliard kroner hvert år.

En krig på mobiltelefonmarkedet kan koste de store mobilselskaber i TDC, Telia og Sonofon et samlet tab på ikke under en milliard kroner årligt. Det sker, hvis krigen ender med at fjerne den opkaldsafgift, selskaberne i stort omfang opkræver i dag.

Tal, som Danske Bank har beregnet for Berlingske Business, viser, at de danske mobilselskaber årligt har indtægter for lidt under en mia. kr. på afgift for at foretage et opkald.

Afgiften ligger mellem 25–50 øre i opkaldsafgift, og da danskerne foretager mobilopkald årligt i sammenlagt 7,6 mia. minutter, er indtægterne på denne afgift enorme, viser tallene.

Og et tab på en milliard kroner er absolut minimum. For i Danske Banks tal er opkaldsafgiften sat til 20 øre. Beregningen er foretaget under forudsætning af, at det ikke lykkes mobilselskaberne at kompensere tabene andre steder.

Meget på spil
I Danmark er der ikke samlede officielle tal for, hvor langt et gennemsnitligt opkald på mobiltelefon er, men i Sverige, der på mange måder ligner Danmark på dette område, er et opkald ifølge de lokale myndigheder på i gennemsnit 1,6 minutter. Bruger man dette gennemsnit på de 7,6 mia. opkaldsminutter i 2006 ved en afgift på 20 øre, giver det knap en milliard kroner.

Mobilselskaberne har altså meget på spil, og TDC har, ganske som ved tidligere priskrige, valgt at forholde sig tavs.

TDCs topchef sagde dog, før Bibob annoncerede sine priser, at man holder meget øje med selskabet.

»Det er en yderligere konkurrent i markedet. Det er et innovativt produkt, som jeg er meget spændt på, om det vil få en chance i markedet. Vi respekterer dem, for det er erfarne folk, der står bag, og de investerer penge,« sagde Jens Alder i denne uge til Berlingske Business.

Lommeregner frem
Hvad udsigten til, at der står en mia. kr. på spil for branchen, er, holder TDC for sig selv. Men priskrigen vil få mobilkunderne til at tage lommeregneren frem.

Tag eksempelvis TDCs mobilprodukt MaxOne, som en meget afklædt mandlig stripper lige nu reklamerer for på landsdækkende TV. Her koster det 59 øre for hvert påbegyndt minut. Dertil opkræver TDC et opkaldsgebyr på 35 øre.

Foretager man et opkald på MaxOne på 15 sekunder, koster det altså 59 øre for et minut samt 35 øre i afgift. Samlet pris er 94 øre. Foretager man samme opkald hos et selskab uden opkaldsafgift, og som Bibob også lancerer nu, med sekundafregning, altså hvor man kun betaler for det antal sekunder, man bruger telefonen, er regnestykket enkelt. Et opkald på 15 sekunder hos Bibob koster 15 øre – 79 øre mindre end hos TDCs MaxOne.

Og en fjernelse af opkaldsafgiften lægger ikke kun pres på mobilbranchen.

»Fastholder man opkaldsafgifter på fastnettelefonien, mens den forsvinder på mobilnettet, vil man sætte ekstra skub i migrationen (overflytningen, red) fra fastnettet til mobilnettet og sætte TDCs fastnet under yderligere pres,« siger Poul Ernst Jessen fra Danske Bank.