Priserne på landbrug holder sig oppe

Priserne på landbrugsejendomme er stadig i top med pæne stigninger det sidste års tid.

Priserne på kvægbrug og planteavlsgårde er de fleste steder uændrede eller steget lidt i 2006. Det samme gælder for svinebrug, dog med uændrede priser i visse områder. Det viser en undersøgelse, som Dansk Ejendomsmæglerforening har foretaget blandt danske landbrugsmæglere.

Priserne for kvægbrug i Jylland fortsatte stigningen i 2006. Ganske få landbrugsmæglere melder om uændrede priser, og enkelte i Syd- og Sønderjylland oplyser, at priserne på kvæggårde med for lille jordareal har været stagnerende eller faldende. Dette gælder, uanset om der har været tale om moderne kvægbrug eller kvægbrug med utidssvarende produktionsanlæg.

Mæglerne på Sjælland og Fyn melder om stort set uændrede priser på kvæggårde - men direkte prisfald, hvis jordarealet har været for lille. Der har imidlertid ikke været mange kvæggårde til salg i årets løb.

"Vi forventer, at priserne på kvægbrug nu har nået toppen, i hvert fald hvis der er tale om kvægbrug til fortsat selvstændig drift. Det er vanskeligt at forestille sig, at de kan blive dyrere med nuværende renteniveau og nuværende indtjeningsmuligheder," siger formand for DEs Landbrugsudvalg, Henning Tovgaard.

Svinegårdene er også steget i pris i forhold til 2005. Dette skyldes hovedsageligt stigning i jordpriserne, hvilket har været tilfældet stort set over hele landet.

Hvis jordarealet har været for lille eller produktionsanlægget nedslidt, har der været en lille tendens til lavere priser. Enkelte mæglere har oplevet, at alle købere har været etablerede landmænd, der har købt som gård nr. to eller tre.

Priserne på planteavlsejendomme har næsten entydigt været stigende i 2006, og på eksempelvis Fyn ligger gennemsnitsprisen pr. hektar nu på over 200.000 kr. Hvad angår fritidslandbrug (under 30 ha), melder landbrugsmæglerne også om stigende priser - dog melder enkelte her om stagnerende priser.