Pressede Nordicom kan stadig ikke garantere drift i 2016

Den økonomisk pressede ejendomskoncern Nordicom kan fortsat ikke garantere selskabets fortsatte drift fra og med årsskiftet. Det fremgår af Nordicoms periodemeddelelse, der kun indeholder få tal.

Læs mere
Fold sammen

Det viser dog et resultat før værdireguleringer og skat, EBVAT, på 15,8 mio. kr. for årets første ni måneder. Selskabets egenkapital vurderes fortsat at være på niveau med egenkapitalen per 30. juni, hvor den var negativ med 116,4 mio. kr.

Nordicom, der har ejendomme i byer som Taastrup, Ringsted, Næstved, Odense og Kolding, har levet på bankernes nåde i flere år, da en bankaftale udløb i 31. december 2012, men siden løbende er blevet forlænget hvert halve år.

Seneste forlængelse kom den 30. juni, hvor Nordicom på allersidste dag endnu engang kunne forlænge selskabets låne- og kreditaftaler - denne gang til den 31. december 2015. Dermed fik selskabet igen ekstra tid til at forhandle en restrukturering på plads.

- Nordicom arbejder på at afsøge mulighederne for en finansiel restrukturering og har fortsat tilknyttet en finansiel rådgiver til at bistå med denne proces. Løsningsmulighederne drøftes løbende med konsultationsudvalget. På nuværende tidspunkt kan Nordicom ikke med sikkerhed vurdere, hvorvidt processen vil føre til et tilfredsstillende resultat, skriver ejendomsselskabet i periodemeddelelsen.

Findes der ikke en løsning inden udgangen af 2015, vil Nordicoms drift fortsat være betinget af nye aftaler med hovedparten af koncernens långivere, så der kan sikres likviditet til den fortsatte drift. Og der er ingen garantier for, at det lykkes.

- Da Nordicom endnu ikke har fået tilsagn fra de finansielle kreditorer om de nødvendige forlængelser og som følge af koncernens finansielle situation i øvrigt, er der usikkerhed om koncernens fortsatte drift fra og med den 1. januar 2016, advarer Nordicom.

Selve ejendomsmarkedet beskrives dog i positive vendinger. Blandt andet meldes om en positiv udvikling i markedet for ejendomme med primære beliggenheder samt stigende investorinteresse for "visse typer af ejendommme med sekundære beliggenheder.

Nordicoms egne strategisk ejendomme havde i årets første måneder en tomgangsprocent, opgjort efter lejeværdi, på 11,3 pct. mod 12,8 pct. i samme periode året før.

For hele 2015 fastholder Nordicom forventningerne om et EBVAT-resultat på cirka 10-20 mio. kr.