Pres på biler og kundeafgang giver Topdanmark tilbagegang

Lavere indtægter på bilforsikringerne og en afgang blandt erhvervskunderne i Topdanmark medfører, at forsikringsselskabet præsenterer et regnskab med en tilbagegang på bundlinjen.

Christian Sagild, direktør i Topdanmark. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe

Topdanmark kommer ud af 2015 med fremgang i Livsforsikringsforretningen, men skadesforsikringerne giver fortsat lavere indtægter, og det betyder en tilbagegang på bundlinjen. Resultatet efter skat lyder på 1.132 mio. kr. mod 1.558 mio. kr. i 2014.

Landets næststørste forsikringsselskab kæmper fortsat med en vigende toplinje på skadesforsikringsforretningen. Her falder indtægterne med 160 mio. kr. fra godt 9,1 mia. kr. til knap ni mia. kr.

På erhvervsmarkedet går Topdanmarks indtægter tilbage med 2,6 pct., hvilket skyldes, at nogle større kunder har forladt selskabet.

»Topdanmark fokuserer på små og mellemstore virksomheder, men vi har også store virksomheder i porteføljen. Vi vokser på markedet for virksomheder med under 75 ansatte, men i 2015 var det ikke nok til at fylde det hul på toplinjen, som er skabt af afgang på markedet for store virksomheder,« siger topchef Christian Sagild og tilføjer:

»På erhvervsmarkedet har vi i 2015 introduceret en række nye produkter til små og mellemstore virksomheder. Det fortsætter i 2016 og kan bidrage til, at vi på sigt igen kan få vækst på erhvervsmarkedet.«

Også på privatmarkedet går indtægterne tilbage med 1,1 pct. Her er det særligt presset på bilforsikringspriserne, der presser indtægterne, oplyser Topdanmark.

»Der sælges fortrinsvis mindre og mere trafiksikre biler. Det medfører en faldende risiko og så falder den gennemsnitlige præmieindtægt pr. bil. Samtidig er konkurrencen om nye kunder intensiveret,« siger Christian Sagild.

Samlet giver skadesforsikringsdelen et resultat på knap 1,3 mia. kr. mod 1,8 mia. kr. i 2014.

Livsforsikring i stor fremgang

Derimod har Topdanmark en god forretningsmæssig udvikling i livsforsikringsforretningen Topdanmark Liv, der udbyder pensionsordninger og livsforsikringer. Hvor præmieindbetalingerne i Topdanmark Liv lød på 4,4 mia. kr. i 2014, er de steget med knap to mia. kr. til 6,3 mia. kr. i 2015.

Resultatet af livsforsikringsforretningen faldt dog til 174 mio. kr. mod 200 mio. kr. i 2014. Alligevel glæder Christian Sagild sig over det stigende forretningsomfang i Topdanmark Liv-forretningen.

»Det er en meget flot vækst. Vi tager markedsandele fra vores konkurrenter, og vi er i al beskedenhed også en attraktiv leverandør. Ser vi på de seneste fem år, har vi ligget i top, når det gælder om at levere branchens bedste investeringsafkast,« siger Christian Sagild.

Omkostninger til skader stiger

Oveni de faldende indtægter på skadesforsikringerne kommer, at omkostningerne er steget. Forsikringsbranchen bruger det centrale nøgletal combined ratio, der viser selskabets udgifter i forhold til hver 100 kr., der kommer i indtægt.

I 2014 var Topdanmarks combined ratio 86,0, mens den i 2015 steg til 87,3. Ifølge Christian Sagild skyldes det stigende udgifter til skader.

»I 2015 havde vores kunder flere vejrligsskader end i 2014 og også flere end i et normalår. Det var primært decemberstormen Gorm, som bidrog til det. Der var lidt færre tyverier og det er en glædelig udvikling, om end niveauet for tyverier stadig er højt i Danmark sammenlignet med vore nabolande,« siger Christian Sagild.

Topdanmarks investeringsafkast faldt til 274 mio. kr. i 2015 fra 711 mio. kr. i 2014, hvilket medførte tilbagegangen på bundlinjen, der endte på godt 1,1 mia. kr. efter knap 1,6 mia. kr. i 2014.

Forventer overskud på lille milliard i 2016

Topdanmark oplyser videre, at selskabet forventer et overskud på 800-900 mio. kr. efter skat i 2016 og en combined ratio på 91 før afløb. Afløb er et forsikringsudtryk for forskellen mellem henholdsvis de udbetalte og de hensatte erstatninger.

Derimod er udviklingen i præmieindtægterne mere usikker.

»Vi må konstatere, at vækstprognoser er behæftet med stor usikkerhed i et marked, der er præget af intens konkurrence. I vores prognose for hele 2016 forudsætter vi imidlertid fortsat, at væksten vil være negativ, men så længe det skyldes prisfald er det jo gode nyheder for kunderne,« siger Christian Sagild.