Posten varsler gigantisk portoforhøjelse

Hold nu fast. Post Danmark varsler nu en chokforhøjelse af portoprisen på A-breve fra 1. januar. Der er lagt op til en prisstigning på 90 pct.

Foto: Johan Gadegaard

Post Danmark tager igen konsekvensen af den stærkt faldende brevmængde og retter portopriserne ind. For A-brevenes vedkommende er der tale om en kæmpe portoforhøjelse fra 10 kr. til 19 kr. på et brev på op til 50 gram. Portoen på B-breve stiger »kun« godt 14 pct. fra 7 til 8 kr.

»Vi er klar over, at prisstigningen er meget markant, men den afspejler omkostningen ved et brev, der skal hurtigt frem. En almindelig dansk familie modtager i dag 2-3 A-brev om måneden og sender i gennemsnit færre end 4 A-breve om året. Så selvom prisstigningen isoleret set er stor, så er den gennemsnitlige merudgift ca. 3 kr. om måneden for en husstand,« skriver Henning Christensen, chef for PostNord Danmark, som Post Danmark er en del af.

Den dramatiske forandring i danskernes måde at kommunikere på ses tydeligt på brevmængderne. Antallet af de dag-til-dag omdelte A-breve er i dag 82 pct. mindre end på sit højeste i 1999, forklarer Post Danmark.

Mængden af B-breve falder ikke i samme omfang, og derfor er portoforhøjelsen heller ikke nær så høj på det omåde.

Post Danmark har se seneste år skåret mere end halvanden milliard kr. på driftsonkostningerne for at kompensere for det dramatiske fald i brevmængderne. Men det er altså ikke tilstrækkeligt.

Portoen for et A-brev var pr. 1. januar 2004 på 4,50 kr. Prisen 1. januar 2016 bliver 322 pct. højere. I samme periode er forbrugerpriserne i Danmark steget med 22,5 pct.