Post Danmark nedjusterer forventningerne

Danske virksomheder sender færre breve og pakker, og Post Danmark nedjusterer nu forventningerne. Indtægterne i 2009 ventes nu "at ligge markant under niveauet i 2008."