Post Danmark har overtrådt konkurrenceloven

Konkurrencerådet har afgjort, at Post Danmark har misbrugt sin dominerende stilling på markedet for magasinpost.

Post Danmark har overtrådt konkurrenceloven ved at misbruge sin dominerende stilling på markedet for magasinpost, det vil sige omdeling af uge- og månedsblade, foreningsblade m.v. Det afgjorde Konkurrencerådet torsdag.

- Jeg er tilfreds med dagens afgørelse, der vil forbedre konkurrencen på postmarkedet til gavn for forbrugerne. Det er vigtigt, at virksomheder med en dominerende stilling på et marked ikke svækker konkurrencen yderligere ved at holde konkurrenterne ude, siger Konkurrencestyrelsens direktør Agnete Gersing.

Post Danmarks pris- og rabatsystem på markedet for magasinpost har gjort det dyrt for Post Danmarks kunder at lægge omsætning over til andre distributører.

Omvendt blev kunderne belønnet med lave priser for at lægge mest mulig omsætning hos Post Danmark.

Pris- og rabatsystemet har ikke kunne begrundes ud fra omkostningerne, mener Konkurrencerådet, der har påbudt Post Danmark senest den 1. januar 2008 at indrette sit rabatsystem, så det ikke er i strid med konkurrenceloven.

Post Danmark har desuden foretaget ulovlig diskrimination mellem sine kunder ved at tilbyde forskellige rabatter og nedslag i listeprisen over for kunder, som er i konkurrence med hinanden, hedder det i en pressemeddelelse fra Konkurrencestyrelsen.

Dagens afgørelse vedrører overtrædelser i 2004 og 2005. Konkurrencestyrelsen har ikke foretaget en nærmere analyse af Post Danmarks priser og rabatter i 2006 og 2007.

Markedet for magasinpost har en årlig omsætning på mellem en halv og en hel milliard kroner.

Sagen opstod på baggrund af en klage fra Forbruger-Kontakt, som er en division af Søndagsavisen, og som blandt andet husstandsomdeler forskellige forsendelser som adresseløse aviser, kataloger og vareprøver.

Undervejs i sagsbehandlingen kom en klage fra CityMail Denmark over Post Danmarks priser og rabatter for magasinpost i 2007, som omfatter flere af de samme punkter, der er omfattet af Forbruger-Kontakts klage.

Også i 2004 afgjorde Konkurrencerådet, at Post Danmark havde misbrugt sin dominerende stilling, dengang på markedet for adresseløse forsendelser (reklameforsendelser) ved at bruge ekskluderede og diskriminerende priser, som holdt konkurrenterne ude af markedet.

/ritzau/