Portugisisk virksomhed stopper på Metrobyggeriet

Metroselskabet og hovedentreprenøren CMT har netop opsagt samarbejdet med den portugisiske underleverandør på Metroen, Cinterex A/S.

Foto: Bax Lindhardt
Fra januar stopper den portugisiske underleverandør på Metrobyggeriet, Cinterex A/S.

Metroselskabet og hovedentreprenøren CMT har opsagt samarbejdet, da Cinterex ikke har kunne påvise tilstrækkelig dokumentation for, at de ansatte har fulgt overenskomstens regler for blandt andet løn for overarbejde samt arbejdstider generelt. Det er første gang, at Metroselskabet konkret beslutter at opsige et samarbejde med en leverandør.

"Cinterex har ikke været i stand til at bevise, at deres ansatte får det i løn, som de skal have i forhold til kontrakten, hvilket er minimumslønningerne i overenskomsten. Der er medlem af Dansk Byggeri og burde nu kende regler. Vi har en klausul I vores kontrakt om det her, og nu må konstatere, at den ikke bliver fulgt," siger direktør i Metroselskabet, Henrik Plougmann. 

Men hvorfor er det ikke hovedleverandøren, CMT, I tager affære overfor, da det er dem, I har en kontrakt med jer? 

"CMT har omkring 50 underleverandører, hvor samarbejdet fungerer godt. Vi har hørt flere gange, at den konkrete virksomhed Cinterex ikke har formået at bevise, at deres ansatte får tilstrækkelig i løn. Det er fint nok at begå et par fejl, men de har haft to fagretlige sager og har nu en tredje på vej. Vi har så på den baggrund spurgt om dokumentation for lønudbetalingerne og den dokumentation har de ikke fremvist. Så det er den ene konkrete virksomheder, vi nu tager affære overfor".

Har Cinterex vidst, hvilke krav til dokumentation af løn de skulle leve op til?  

"Jeg har ikke mulighed for at kommentere på det kontrakter som CMT indgår. Det vi vil sikre os er, at kontraktens hovedforhold om lønvilkår bliver overholdt," siger Henrik Plougmann.

Det er første gang, Metroselskabet og CMT opsiger en kontrakt. Ifølge Berlingskes oplysninger har Cinterex blandt andet ladet deres ansatte arbejde for meget og sat timerne ind på en såkaldt timebank, hvor de kunne afspadsere senere. Det var i strid med overenskomsten og derfor blev de dømt til at betale 650.000 kroner i erstatning til fagforeningen 3F.