Populært forsikringsselskab sænker priserne med 90 millioner kroner

Kunderne i LB Forsikring kan se frem til at få 44 mio. kr. udbetalt i bonus og en prisnedsættelse på bilforsikringen på i alt 90 mio. kr.

LB Forsikrings adm. direktør, Anne Mette Toftegaard, er klar med prisnedsættelser for 90 mio. kr. og en bonus på gennemsnitligt 118 kr. pr. kunde. Fold sammen
Læs mere
Foto: Erik Refner

Kunderne i LB Forsikring er ifølge de årlige kundetilfredshedsundersøgelser de mest tilfredse forsikringskunder, og nu kan kunderne se frem til at blive endnu gladere.

Således udbetaler LB Forsikring en fjerdel af årets overskud til kunderne, og dette beløb udgør for forsikringsåret 2015 43,6 mio. kr. Pengene udbetales til de godt 370.000 kunder i juni 2016.

Desuden vælger LB Forsikring, der omfatter forsikringsgrupperne Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring og FDM Forsikring, at nedsætte prisen på bilforsikringerne med i alt 90 mio. kr.

Det hele sker på baggrund af et 2015-regnskab, hvor LB Forsikring havde en vækst i bruttopræmieindtægterne før anciennitetsrabat på 3,7 pct. til  godt 2,6 mia. kr., mens erstatningsudgifterne steg med 13,2 pct. fra 2014 til 2,1 mia. kr. i 2015. Ifølge LB Forsikring skyldes det, at erstatningsudgifterne var usædvanligt lave i 2014.

Det giver et resultat før skat på godt 130 mio. kr. Antallet af kunder er steget med 10.000 i 2015.

»Vi har fået flere medlemmer, øget antallet af policer og øget bruttopræmieindtægterne, selv i et år, hvor vi satte priserne ned på vores husforsikring med knap 80 mio. kr. Som så mange andre, er vi blevet ramt af et hårdt år for afkast på investeringerne i 2015, og derfor er vi glade for, at vi fortsat kan præstere vækst i LB Forsikring. I år rammer vi en combined ratio (nøgletal, der viser udgifter pr. 100 kr. i indtægt, red.) før anciennitetsrabat på 95,6, hvilket er helt i tråd med vores målsætning, og som sikrer, at pengene arbejder til fordel for medlemmerne ,« siger Anne Mette Toftegaard, adm. direktør i LB Forsikring.

Hun hæfter sig ved, at LB Forsikring også i 2015 fik den bedste score i EPSI's årlige kundetilfredshedsundersøgelse, vandt årets Loyalty Award fra Loyalty Group og for syvende gang i træk fik kåret et af selskabets forsikringsprodukter til »Bedst i test« af Forbrugerrådet.

De gode takter skal fortsætte via en øget indsats på det digitale område, lyder det fra forsikringsdirektøren.

»Vi er klar over, at det ikke må blive en sovepude. Derfor har vi i øjeblikket ekstra fokus på, hvordan vi fremadrettet kan bibeholde vores position, og her får de digitale muligheder en stor rolle. Vi vil over de næste år øge vores fokus og investeringer betydeligt indenfor det digitale område. Det gælder både i forhold til de medlemsvendte platforme som web, sociale platforme og digitale services, men også i de bagvedliggende it-systemer, der kan være med til at optimere vores service over for medlemmerne fremadrettet,« siger Anne Mette Toftegaard.