Politisk enighed om ny innovationsfond

Samtlige af Folketingets partier er blevet enige om en ny stor innovationsfond, som forventes at få et årligt budget på 1,5 milliard kroner.

Danmarks Innovationsfond, som fonden kommer til at hedde, skal sikre, at offentlige investeringer i forskning og udvikling omsættes til løsninger på de udfordringer, som samfundet står overfor. Derudover skal fonden også være med til at skabe vækst og job.

Danmarks Innovationsfond samler Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation i én fond.