Politikere afviser at hjælpe GN-ledelse i forlist milliardhandel

Efter tyske myndigheders afslag på at godkende salget af danske ReSound til schweiziske Sonova for den gode pris på 15,5 mia. kr. har bestyrelsesformand, Mogens Hugo, og viceadministrerende direktør Jens Due Olse forsøgt at råbe politikerne op - men uden held.

Bestyrelsesformand i GN Store Nord Mogens Hugo er langt fra tilfreds med det tyske retssystem i sagen om salget af Resound. Og der har heller ikke været megen hjælp at hente fra de danske politikere. Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere
GN Store Nord har i løbet af sommeren forsøgt at få politisk undsætning i sagen om det kuldsejlede milliard-salg af høreapparatselskabet ReSound. Men det er endt uden resultat. Ledelsen anført af bestyrelsesformand Mogens Hugo og viceadministrerende direktør Jens Due Olsen har kontaktet politikere og embedsmænd i Statsministeriet, Økonomiministeriet, i EU Kommissionen og Dansk Industri. Men hver gang har beskeden været den samme: Hus forbi – vi kan ikke hjælpe.

Det får GN-ledelsen til at advare andre danske virksomheder om, at de skal være varsomme med at få sager behandlet i det tyske retssystem.

»De er meget utilregnelige,« siger Jens Due Olsen.

Sagen er, at efter at konkurrencemyndigheder i fire andre lande har godkendt sammenlægningen af Sonova og ReSound, valgte tyskerne at bremse handlen globalt ved at sige nej. Det på trods af at den fusionerede virksomhed ikke vil blive dominerende i Tyskland. Den ville sidde på 28 procent af markedet, mens tyske Siemens fortsat ville være størst med 40 procent. Sammen med danske William Demant, der har en markedsandel på 20 procent i Tyskland, ville de tre største virksomheder øge deres andel fra 80 til 88 procent.

Svag begrundelse
Konkurrencemyndighederne (Bundeskartellamt) begunder afslaget med, at det vil skabe en »kollektiv markedsdominans« – altså et oligopol. En begrundelse, GN-ledelsen har svært ved at forstå – for den situation var der jo allerede, som formand Mogens Hugo påpeger. Desuden ligger under fem procent af ReSound i Tyskland.

»Det er uforståeligt, at en tysk ret skal spænde ben for en handel på verdensplan. Derfor har vi påkaldt os politikernes hjælp,« siger han.

Efter Bundeskartellamts afslag ankede GN sagen til den tyske landsret – dels for at få ophævet forbudet, som man mener er ulovligt, og dels for at få en midlertidig tilladelse til at gennemføre handlen. Begge dele blev afvist.

Afslag fra regeringen
Til GN-ledelsen store fortrydelse har der ingen hjælp været at hente hos danske myndigheder. Ønsket var at få opbakning til en midlertidig tilladelse, for en virksomhedshandel kan selvsagt ikke svæve i uvished det halvandet år, det kan tage landsretten at afgøre, om forbudet er ulovligt eller ej. Men budskabet til GN-duo’en har været, at man ikke kan blande sig i sådanne sager.

Mogens Hugo og Jens Due har haft et personligt møde med den konservative erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen men oplevede ifølge Mogens Hugo, at Bendtsens interesse hurtigt forsvandt, da det gik op for ham, at det drejede sig om et salg til udlandet. Embedsfolkene forsøgte dog at finde en løsning, men meddelte kort før handlen endelig faldt i månedens start, at man ikke kunne foretage sig yderligere.

Ifølge kontorchef i Konkurrencestyrelsen, Hans Kirkegaard, skyldes det, at »det er ikke en dansk forhold, men en tysk sag, der derfor hører under tysk lovgivning«.

Også statsminister Anders Fogh Rasmussen overvejede sagen – endda i hans ferie, men nåede til samme konklusion. I EU Kommissionen var beskeden ifølge Mogens Hugo, at man ikke kunne blande sig i »nationale anliggender«.

»Men det er det jo netop ikke – det er et salg, der gælder hele verden,« påpeger han.

Som et yderligere paradoks er det lykkes Sonova at få de nationale myndigheder i Schweiz i tale. Her har myndighederne ifølge Jens Due skrevet en erklæring stilet til det tyske økonomiministerium og domstolene.

»De blander sig ikke i, om der er et oligopol eller ej, men skriver, at det er et brud på international lov og dermed schweizisk lov. Det tager de sfstand fra og skriver, at de forbeholder sig ret til at gå videre med sagen,« refererer Jens Due.

Et »kafkask mareridt«
Han beskriver GN’s situation som et »kafkask mareridt«, hvor virksomheden er kommet i klemme i et konkurrencepolitisk magtspil. For selv om GN tilbød at holde Tyskland ude af transaktionen, var det ikke nok til at tilfredsstille de tyske myndigheder. Handlens aflysning kommer formentlig til at koste GN-aktionæerne 6-7 mia. kr. Ledelsen arbejder videre med at finde nye ejere til ReSound, Danmarks næststørste høreapparatforretning. Inden årets udgang har bestyrelsesformand Mogens Hugo lovet at have fundet en ny løsning.