Pind i Uber-samråd: Vent på domstolene

Er Uber ulovligt eller ej? Dét spørgsmål skal domstolene afgøre, var justitsminister Søren Pinds (V) klare melding i torsdagens samråd om den omstridte kørselstjeneste.

Foto: Asger Ladefoged

»Jeg ville godt være villig til at yde en ekstra indsats på området, men det kræver, at vi har en afklaret retstilstand,« var hovedbudskabet fra justitsminister Søren Pind, da han torsdag stod skoleret i et åbent samråd i Folketingets Transport- og Bygningsudvalg om politiets indsats i forhold til den omstridte kørselstjeneste Uber.

»Hvorfor skal der køres prøvesager? Hvad er det, der er uklart i forhold til taxiloven?,« ville Dansk Folkepartis transportordfører Kim Christiansen vide.

»Det er ikke til at forstå, at man ikke griber ind, når der ligger en klar lovtekst,« istemte Rasmus Prehn (S), transportordfører.

Torsdagens samråd bød på en gentagelse af mange af de samme stridspunkter, der også blev fremsat tirsdag i Folketingssalen, hvor Uber var til debat.

Til samrådet skulle ministeren forklare, hvorfor det har taget over et år for politiet at færdigbehandle den politianmeldelse af Uber, Trafik- og Byggestyrelsen indgav den 19. november 2014. I øvrigt kun et par timer efter, virksomheden var ankommet til Danmark. Desuden skulle ministeren redegøre for politiets indsats over for Uber-chauffører.

Og justitsministeren medgav også til dagens samråd, at sagsbehandlingen på 16 måneder er lang tid.

»Jeg er på det rene med, at sagen har trukket ud, men det er en kompliceret sag,« sagde Søren Pind.

Han henviste til, at Københavns Politi siden november 2015 har sigtet 37 Uber-chauffører for overtrædelse af taxilovgivningen. Den 26. april skal seks chauffører for byretten i en prøvesag, hvor dommerne skal afgøre, om chaufførerne overtræder taxilovens regler om erhvervsmæssig personbefordring.

Men byrettens afgørelse kan ankes til landsretten, så det er ikke sikkert, april byder på en afklaring af spørgsmålet om Ubers lovlighed.

Uber deler vandene

Torsdagens samråd ligger i kølvandet på en debat tirsdag i Folketingssalen om selvsamme kørselstjeneste.

”Socialdumping”, ”Pirattaxikørsel”, ”Ny innovativ teknologi”. Omstridt barn havde mange navne i debatten, hvor bølgerne nåede stormfulde højder og udstillede en splittelse i rød blok i forhold til fænomenet Uber.

Debatten i salen resulterede i hele tre beslutningsforslag – et fra Enhedslisten, Dansk Folkeparti og SF, et fra Socialdemokraterne og Alternativet samt et forslag fra Venstre Liberal Alliance, De Radikale og De Konservative.

Beslutningsforslagene var til afstemning i Folketingssalen kort inden torsdagens samråd, men ingen blev vedtaget.

Eu-dom får betydning
Som samrådet illustrerede, er debatten om kørselstjenesten endt i en form for dødvande, fordi alle afventer byrettens afgørelse i prøvesagen mod de seks Uber-chauffører.

Dommen bliver også afgørende for, om der bliver rejst sager direkte mod Uber.

Desuden rumsterer en sag ved EU-Domstolen i kulissen. Justitsminister Søren Pind har tidligere udtalt til Politiken, at sagen om Uber er trukket ud, fordi den indeholder »komplekse EU-retlige spørgsmål«.

EU-Domstolen skal afgøre, hvorvidt Uber er et taxiselskab eller udbyder af en teknologisk platform, efter at en spansk dommer har bedt domstolen tage stilling til Ubers forretningsmodel.

Bliver dommen over Ubers forretningsmodel, at den udbyder en teknologisk platform, vil Uber kunne omgå alle 28 medlemslandes nationale krav til arbejdsrettigheder og forbrugersikkerhed, skrev Ugebrevet A4 i november.

Uber hævder selv, at virksomhedens forretningsmodel baserer sig på en samkørselsordning, og derfor ikke er omfattet af den danske taxilovgivning. Alt andet lige står foråret i Ubers tegn, og de politiske spændinger kan blive holdt ved lige til byrettens dom falder. Der er bebudet forhandlinger om en ny taxilov, men det er endnu uvist, hvornår de skydes i gang.