Piloter i hård kritik af Københavns Lufthavn: »Uden tværbanen fjerner man den kvalitet, lufthavnen har«

De planlagte udvidelser af Københavns Lufthavn indebærer, at den meget omdiskuterede tværbane sløjfes. Nu rejser danske piloter kritik af planen, da de mener, at en lukning af tværbanen vil forringe infrastrukturen.

Foto: cph airport

Lufthavnens kapacitet skal udvides fra omkring 29 mio. til 40 mio. årlige rejsende. Men denne udvidelse kræver, at man opfører nye terminaler, og disses placering bevirker, at én landingsbane, »tværbanen«, sløjfes.

Men det bekymrer de danske piloter, som er organiseret i Flyvebranchens Personale Union (LO).

»Grundlæggende er der to ting, vi tilsigter som piloter: sikkerhed og punktlighed. Derfor er Københavns Lufthavn så god. Du kan altid lande. Der er en super god flyvekontrol, og hele serviceorganet er gennemsyret af kvalitet. De er virkeligt effektive – det er et kvalitetsprodukt,« siger Aksel Lytzen, der er pilot og talsmand i Flyvebranchens Personale Union,. Tværbanen er en væsentlig del af den tryghed, der er ved Københavns Lufthavn:

»Uden tværbanen fjerner man den kvalitet, lufthavnen har, og den operationelle tryghed piloterne har,« fortsætter han.

Selv om tværbanen mest benyttes i tilfælde, hvor vindforholdene er usædvanligt hårde, vil det forringe infrastrukturen og i yderste instans kompromittere sikkerheden at sløjfe tværbanen.

»Der er en risiko for, at dårligt uddannede piloter fra visse dele af verden vælger at forsøge sig med landinger i vejrforhold, der overgår det tilladte. Dermed øges faren for, at der bliver gået på kompromis med sikkerheden på grund af økonomisk pres affødt af mulige aflysninger eller omdirigeringer,« uddyber pilot ved Cimber Bernd Larsen.

Københavns Lufthavne har kigget på 20 modeller for udvidelsen, og det har ikke været muligt at nå op på de 40 mio. årlige rejsende og samtidig bevare tværbanen.

»I den plan, vi har fremlagt, er sikkerheden og punktligheden naturligvis helt afgørende. Jeg forstår dog godt piloternes behov for mere information, og vi vil derfor invitere dem til et møde, så vi sammen kan se på, hvordan vi kan reducere de negative konsekvenser, det har at bygge på tværbanen i forhold til punktligheden. Ud af 55.000 flere operationer som følge af udbygningen vil det dreje sig om ca. 100 aflysninger. Efter planen skal vi først bygge på banen om syv år, så vi har god tid til at finde løsninger,« skriver pressechef i Københavns Lufthavne Kasper Hyllested til Berlingske Business.

Udvidelsen af lufthavnen er budgetteret til 20 mia. kr.

De 100 aflysninger, som Københavns Lufthavne har beregnet, at en lukning af tværbanen vil medfører, er lavt sat. Lyder det fra de danske piloter.

»Det virker urimeligt optimistisk. Den har allerede været flittigt anvendt alene de første par uger i år,« fortæller Aksel Lytzen.

Hvis ikke det er muligt at lande i Københavns Lufthavn grundet vejrforholdene, er det under de nuværende regler op til flyselskabet at kompensere passagererne for forsinkelser og eventuelle overnatninger andetsteds.

»Det vil koste mig mellem fem og 15 millioner kroner hvert år. Jeg har spurgt, om Københavns Lufthavn har tænkt sig at kompensere mig for dette, og dér fik jeg et klart »nej«,« siger Jesper Rungholm, der er direktør i flyselskabet DAT.

Også Skandinaviens største flyselskab, SAS, rejser kritik:

»Uden tværbanen vil der være tidspunkter og dage, hvor ingen fly kan lette eller lande. Det kan vi ikke tilbyde vores kunder, der forventer at flyve med os,« skriver SAS i en skriftlig kommentar til Berlingske Business. Operationel koncerndirektør i SAS Lars Sandahl Sørensen vurderede i december, at en lukning af tværbanen vil koste SAS et trecifret millionbeløb årligt.

I december indgav Københavns Lufthavn en ansøgning til Trafikstyrelsen om lov til at lukke tværbanen. Hvis styrelsen giver lov til lukningen, skal forslaget behandles i Folketinget.

Kritikken fra piloterne uddybes i kronikken: »De danske piloter: Sikkerhed og punktlighed må komme først«.Læs mere side 10